Omsetning av vann totalt

Omfatter alle norske vannprodusenter unntatt Isklar.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2018 6 107 6 074 7 356 9 749 12 553 13 869 13 223 10 971 6 721 7 227 6 311 5 997 79 901 106 158
2019 7 222 6 159 7 030 8 255 10 714 9 681 11 352 10 364 7 115 6 668 5 825 7 049 70 777 97 435
2020 6 809 6 957 8 323 7 378 8 086 14 271 10 893 8 781 7 222 6 759 6 205 7 163 71 499 98 849
2021 5 835 5 851 8 380 7 132 8 674 13 872 13 463 8 989 0 0 0 0 72 194 72 194

Salgsutvikling vann

Omfatter alle norske vannprodusenter unntatt Isklar.

Angis i liter

August 2021 August 2020 Endring i %
Vann med kullsyre 6 618 745 6 669 921 -0,77
Vann uten kullsyre 2 369 784 2 111 014 12,26
Sum totalt 8 988 529 8 780 935 2,36
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Vann med kullsyre 76 912 959 75 967 173 1,24
Vann uten kullsyre 22 630 991 22 189 741 1,99
Sum totalt 99 543 950 98 156 914 1,41
  Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Vann med kullsyre 55 174 825 55 558 923 -0.69
Vann uten kullsyre 17 019 568 15 940 303 6.77
Sum totalt 72 194 393 71 499 226 0,97

Omsetning fordelt på salgskanaler

Angis i liter

August 2021 August 2020 Endring i %
Uteliv 863 171 613 537 40.69
Sum totalt 8 988 529 8 780 935 2.36
Kiosk og bensin 339 475 357 728 -5.1
Dagligvare, eget utsalg 7 785 883 7 809 670 -0.3
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv 6 386 461 7 398 092 -13.67
Sum totalt 99 543 950 98 156 914 1.41
Kiosk og bensin 3 033 794 3 414 720 -11.16
Dagligvare, eget utsalg 90 123 695 87 344 102 3.18
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv 4 691 473 4 340 933 8.08
Sum totalt 72 194 393 71 499 226 0.97
Kiosk og bensin 2 265 265 2 336 830 -3.06
Dagligvare, eget utsalg 65 237 655 64 821 463 0.64

Hva slags øl drikker vi?

Nordmenn er pilsdrikkere, og selv om det har kommet hundrevis av nye øltyper er det butikkpilsen vi drikker desidert mest av. Forbruket av alkoholfritt og alkoholsvakt øl har vokst kraftig de siste årene. Vi drikker lite sterkøl, med framveksten av småskalabryggerier har gitt vekst for øl over 4,7 volumprosent alkohol.