Omsetning av vann totalt

Omfatter alle norske vannprodusenter unntatt Isklar.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2018 6 107 6 074 7 356 9 749 12 553 13 869 13 223 10 971 6 721 7 227 6 311 5 997 68 930 106 158
2019 7 222 6 159 7 030 8 255 10 714 9 681 11 352 10 364 7 115 6 668 5 825 7 049 60 413 97 435
2020 6 809 6 957 8 323 7 378 8 086 14 271 10 893 8 781 7 222 6 759 6 205 7 163 62 718 98 849
2021 5 835 5 851 8 380 7 132 8 674 13 872 13 463 8 989 0 0 0 0 63 206 72 194

Salgsutvikling vann

Omfatter alle norske vannprodusenter unntatt Isklar.

Angis i liter

Juli 2021 Juli 2020 Endring i %
Vann med kullsyre 9 404 184 8 056 106 16,73
Vann uten kullsyre 4 058 390 2 837 021 43,05
Sum totalt 13 462 574 10 893 127 23,59
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Vann med kullsyre 76 964 135 76 542 326 0,55
Vann uten kullsyre 22 372 221 23 197 735 -3,56
Sum totalt 99 336 356 99 740 061 -0,40
  Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Vann med kullsyre 48 556 080 48 889 002 -0.68
Vann uten kullsyre 14 649 784 13 829 289 5.93
Sum totalt 63 205 864 62 718 291 0,78

Omsetning fordelt på salgskanaler

Angis i liter

Juli 2021 Juli 2020 Endring i %
Uteliv 1 061 390 842 744 25.94
Sum totalt 13 462 574 10 893 127 23.59
Kiosk og bensin 504 149 451 459 11.67
Dagligvare, eget utsalg 11 897 035 9 598 924 23.94
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv 6 136 827 7 788 973 -21.21
Sum totalt 99 336 356 99 740 061 -0.4
Kiosk og bensin 3 052 047 3 476 983 -12.22
Dagligvare, eget utsalg 90 147 482 88 474 105 1.89
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv 3 828 302 3 727 396 2.71
Sum totalt 63 205 864 62 718 291 0.78
Kiosk og bensin 1 925 790 1 979 102 -2.69
Dagligvare, eget utsalg 57 451 772 57 011 793 0.77

Hva slags øl drikker vi?

Nordmenn er pilsdrikkere, og selv om det har kommet hundrevis av nye øltyper er det butikkpilsen vi drikker desidert mest av. Forbruket av alkoholfritt og alkoholsvakt øl har vokst kraftig de siste årene. Vi drikker lite sterkøl, med framveksten av småskalabryggerier har gitt vekst for øl over 4,7 volumprosent alkohol.