Omsetning av vann totalt

Omfatter alle norske vannprodusenter unntatt Isklar.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2019 7 222 6 159 7 030 8 255 10 714 9 681 11 352 10 364 7 115 6 668 5 825 7 049 49 061 97 435
2020 6 809 6 957 8 323 7 378 8 086 14 271 10 893 8 781 7 222 6 759 6 205 7 163 51 825 98 849
2021 5 835 5 851 8 380 7 132 8 674 13 872 13 463 8 989 7 739 6 462 6 806 7 318 49 743 100 520
2022 5 835 6 194 10 302 8 217 9 464 12 198 10 111 9 817 7 802 6 759 7 571 7 195 52 209 101 465

Salgsutvikling vann

Omfatter alle norske vannprodusenter unntatt Isklar.

Angis i liter

Juni 2022 Juni 2021 Endring i %
Vann med kullsyre 8 782 510 10 816 634 -18,81
Vann uten kullsyre 3 415 047 3 054 887 11,79
Sum totalt 12 197 557 13 871 521 -12,07
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Vann med kullsyre 74 719 966 75 616 057 -1,19
Vann uten kullsyre 28 265 979 21 150 852 33,64
Sum totalt 102 985 945 96 766 909 6,43
  Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Vann med kullsyre 37 822 533 39 151 896 -3.4
Vann uten kullsyre 14 386 749 10 591 394 35.83
Sum totalt 52 209 282 49 743 290 4,96

Omsetning fordelt på salgskanaler

Angis i liter

Juni 2022 Juni 2021 Endring i %
Uteliv 1 395 242 1 040 398 34.11
Kiosk og bensin 435 264 473 638 -8.1
Dagligvare, eget utsalg 10 367 051 12 357 485 -16.11
Sum totalt 12 197 557 13 871 521 -12.07
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv 9 986 510 5 918 181 68.74
Kiosk og bensin 3 570 093 2 999 357 19.03
Dagligvare, eget utsalg 89 429 342 87 849 371 1.8
Sum totalt 102 985 945 96 766 909 6.43
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv 5 165 942 2 766 912 86.7
Kiosk og bensin 1 782 887 1 421 641 25.41
Dagligvare, eget utsalg 45 260 453 45 554 737 -0.65
Sum totalt 52 209 282 49 743 290 4.96

Hva slags øl drikker vi?

Nordmenn er pilsdrikkere, og selv om det har kommet hundrevis av nye øltyper er det butikkpilsen vi drikker desidert mest av. Forbruket av alkoholfritt og alkoholsvakt øl har vokst kraftig de siste årene. Vi drikker lite sterkøl, med framveksten av småskalabryggerier har gitt vekst for øl over 4,7 volumprosent alkohol.