Omsetning av vann totalt

Omfatter alle norske vannprodusenter unntatt Isklar.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2018 6 107 6 074 7 356 9 749 12 553 13 869 13 223 10 971 6 721 7 227 6 311 5 997 41 839 106 158
2019 7 222 6 159 7 030 8 255 10 714 9 681 11 352 10 364 7 115 6 668 5 825 7 049 39 380 97 435
2020 6 809 6 957 8 323 7 378 8 086 14 271 10 893 8 781 7 222 6 759 6 205 7 163 37 554 98 849
2021 5 835 5 851 8 380 7 132 8 674 13 872 0 0 0 0 0 0 35 872 49 743

Salgsutvikling vann

Omfatter alle norske vannprodusenter unntatt Isklar.

Angis i liter

Mai 2021 Mai 2020 Endring i %
Vann med kullsyre 6 840 121 6 903 772 -0,92
Vann uten kullsyre 1 834 272 1 182 702 55,09
Sum totalt 8 674 393 8 086 474 7,27
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Vann med kullsyre 75 964 341 71 952 449 5,58
Vann uten kullsyre 21 201 911 23 656 038 -10,37
Sum totalt 97 166 252 95 608 487 1,63
  Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Vann med kullsyre 28 335 262 29 667 978 -4.49
Vann uten kullsyre 7 536 507 7 886 322 -4.44
Sum totalt 35 871 769 37 554 300 -4,48

Omsetning fordelt på salgskanaler

Angis i liter

Mai 2021 Mai 2020 Endring i %
Uteliv 508 304 231 583 119.49
Sum totalt 8 674 393 8 086 474 7.27
Kiosk og bensin 248 572 223 635 11.15
Dagligvare, eget utsalg 7 917 517 7 631 256 3.75
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv 5 580 608 8 447 799 -33.94
Sum totalt 97 166 252 95 608 487 1.63
Kiosk og bensin 3 037 534 3 675 141 -17.35
Dagligvare, eget utsalg 88 548 110 83 485 547 6.06
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv 1 726 514 2 181 827 -20.87
Sum totalt 35 871 769 37 554 300 -4.48
Kiosk og bensin 948 003 1 015 828 -6.68
Dagligvare, eget utsalg 33 197 252 34 356 645 -3.37

Hva slags øl drikker vi?

Nordmenn er pilsdrikkere, og selv om det har kommet hundrevis av nye øltyper er det butikkpilsen vi drikker desidert mest av. Forbruket av alkoholfritt og alkoholsvakt øl har vokst kraftig de siste årene. Vi drikker lite sterkøl, med framveksten av småskalabryggerier har gitt vekst for øl over 4,7 volumprosent alkohol.