Omsetning av vann totalt

Omfatter alle norske vannprodusenter unntatt Isklar.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2019 7 222 6 159 7 030 8 255 10 714 9 681 11 352 10 364 7 115 6 668 5 825 7 049 20 411 97 435
2020 6 809 6 957 8 323 7 378 8 086 14 271 10 893 8 781 7 222 6 759 6 205 7 163 22 090 98 849
2021 5 835 5 851 8 380 7 132 8 674 13 872 13 463 8 989 7 739 6 462 6 806 7 318 20 066 100 520
2022 5 835 6 194 10 302 8 217 0 0 0 0 0 0 0 0 22 331 30 548

Salgsutvikling vann

Omfatter alle norske vannprodusenter unntatt Isklar.

Angis i liter

Mars 2022 Mars 2021 Endring i %
Vann med kullsyre 6 530 001 6 637 307 -1,62
Vann uten kullsyre 3 771 915 1 742 419 116,48
Sum totalt 10 301 916 8 379 726 22,94
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Vann med kullsyre 76 044 027 76 576 148 -0,69
Vann uten kullsyre 26 740 890 20 248 434 32,06
Sum totalt 102 784 917 96 824 582 6,16
  Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Vann med kullsyre 15 741 565 15 746 867 -0.03
Vann uten kullsyre 6 589 065 4 318 799 52.57
Sum totalt 22 330 630 20 065 666 11,29

Omsetning fordelt på salgskanaler

Angis i liter

Mars 2022 Mars 2021 Endring i %
Uteliv 932 298 387 434 140.63
Kiosk og bensin 275 117 243 732 12.88
Dagligvare, eget utsalg 9 094 501 7 748 560 17.37
Sum totalt 10 301 916 8 379 726 22.94
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv 8 626 513 5 087 178 69.57
Kiosk og bensin 3 337 382 2 998 365 11.31
Dagligvare, eget utsalg 90 821 022 88 739 039 2.35
Sum totalt 102 784 917 96 824 582 6.16
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv 1 938 521 899 488 115.51
Kiosk og bensin 641 209 512 674 25.07
Dagligvare, eget utsalg 19 750 900 18 653 504 5.88
Sum totalt 22 330 630 20 065 666 11.29

Hva slags øl drikker vi?

Nordmenn er pilsdrikkere, og selv om det har kommet hundrevis av nye øltyper er det butikkpilsen vi drikker desidert mest av. Forbruket av alkoholfritt og alkoholsvakt øl har vokst kraftig de siste årene. Vi drikker lite sterkøl, med framveksten av småskalabryggerier har gitt vekst for øl over 4,7 volumprosent alkohol.