Omsetning av vann totalt

Omfatter alle norske vannprodusenter unntatt Isklar.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2018 6 107 6 074 7 356 9 749 12 553 13 869 13 223 10 971 6 721 7 227 6 311 5 997 100 161 106 158
2019 7 222 6 159 7 030 8 255 10 714 9 681 11 352 10 364 7 115 6 668 5 825 7 049 90 385 97 435
2020 6 809 6 957 8 323 7 378 8 086 14 271 10 893 8 781 7 222 6 759 6 205 7 163 91 686 98 849
2021 5 835 5 851 8 380 7 132 8 674 13 872 13 463 8 989 7 739 6 462 6 806 7 318 93 202 100 520

Salgsutvikling vann

Omfatter alle norske vannprodusenter unntatt Isklar.

Angis i liter

November 2021 November 2020 Endring i %
Vann med kullsyre 4 896 364 4 957 046 -1,22
Vann uten kullsyre 1 909 681 1 248 339 52,98
Sum totalt 6 806 045 6 205 385 9,68
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Vann med kullsyre 76 289 591 76 996 182 -0,92
Vann uten kullsyre 24 074 867 21 739 042 10,74
Sum totalt 100 364 458 98 735 224 1,65
  Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Vann med kullsyre 70 394 924 71 402 390 -1.41
Vann uten kullsyre 22 806 590 20 283 449 12.44
Sum totalt 93 201 514 91 685 839 1,65

Omsetning fordelt på salgskanaler

Angis i liter

November 2021 November 2020 Endring i %
Uteliv 731 723 284 050 157.6
Kiosk og bensin 204 016 137 665 48.2
Dagligvare, eget utsalg 5 870 306 5 783 670 1.5
Sum totalt 6 806 045 6 205 385 9.68
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv 7 416 250 6 343 885 16.9
Kiosk og bensin 3 208 269 3 174 532 1.06
Dagligvare, eget utsalg 89 739 939 89 216 807 0.59
Sum totalt 100 364 458 98 735 224 1.65
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv 7 032 688 5 652 359 24.42
Kiosk og bensin 3 030 203 2 927 293 3.52
Dagligvare, eget utsalg 83 138 623 83 106 187 0.04
Sum totalt 93 201 514 91 685 839 1.65

Hva slags øl drikker vi?

Nordmenn er pilsdrikkere, og selv om det har kommet hundrevis av nye øltyper er det butikkpilsen vi drikker desidert mest av. Forbruket av alkoholfritt og alkoholsvakt øl har vokst kraftig de siste årene. Vi drikker lite sterkøl, med framveksten av småskalabryggerier har gitt vekst for øl over 4,7 volumprosent alkohol.