Omsetning av brus totalt

Omfatter alle norske brusprodusenter.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2018 23 629 30 912 43 538 36 971 39 690 45 416 40 368 38 384 37 365 45 764 37 601 42 995 336 272 462 631
2019 28 994 34 635 43 495 38 447 35 453 43 056 35 509 37 801 38 734 45 058 40 411 42 172 336 125 463 765
2020 26 340 34 048 45 413 37 796 44 053 55 151 54 852 43 467 50 519 52 547 43 196 53 422 391 639 540 804
2021 36 940 42 389 62 008 41 178 44 466 56 565 60 660 47 613 54 681 49 998 0 0 446 500 496 499

Salgsutvikling brus

Omfatter alle norske brusprodusenter.

Angis i liter

September 2021 September 2020 Endring i %
Brus tilsatt sukker 19 503 173 19 271 636 1,20
Brus tilsatt søtstoff 35 128 076 31 197 322 12,60
Brus tilsatt fruktjuice 49 835 49 932 -0,19
Sum totalt 54 681 084 50 518 890 8,24
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Brus tilsatt sukker 216 861 082 211 620 415 2,48
Brus tilsatt søtstoff 378 296 674 306 905 066 23,26
Brus tilsatt fruktjuice 507 538 753 940 -32,68
Sum totalt 595 665 294 519 279 421 14,71
  Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Brus tilsatt sukker 153 910 640 152 745 042 0.76
Brus tilsatt søtstoff 292 175 434 238 321 675 22.6
Brus tilsatt fruktjuice 414 054 572 142 -27.63
Sum totalt 446 500 128 391 638 859 14,01

Omsetning fordelt på salgskanaler

Én produsent har ikke tilgang på tall som viser fordelingen på salgskanaler. Summen for salgskanaler er derfor noe lavere enn summen for produktkategorier.

Angis i liter

September 2021 September 2020 Endring i %
Uteliv 4 312 674 3 502 530 23.13
Kiosk og bensin 1 624 842 1 946 281 -16.52
Dagligvare, eget utsalg 48 702 211 45 028 359 8.16
Sum totalt 54 639 727 50 477 170 8.25
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv 40 022 186 41 510 624 -3.59
Kiosk og bensin 16 597 501 17 746 328 -6.47
Dagligvare, eget utsalg 538 631 217 459 403 485 17.25
Sum totalt 595 250 904 518 660 437 14.77
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv 31 242 727 29 804 846 4.82
Kiosk og bensin 12 598 571 13 186 851 -4.46
Dagligvare, eget utsalg 402 325 487 348 186 591 15.55
Sum totalt 446 166 785 391 178 288 14.06

Hva slags øl drikker vi?

Nordmenn er pilsdrikkere, og selv om det har kommet hundrevis av nye øltyper er det butikkpilsen vi drikker desidert mest av. Forbruket av alkoholfritt og alkoholsvakt øl har vokst kraftig de siste årene. Vi drikker lite sterkøl, med framveksten av småskalabryggerier har gitt vekst for øl over 4,7 volumprosent alkohol.