Omsetning av brus totalt

Omfatter alle norske brusprodusenter.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2019 43 495 28 994 34 635 38 447 35 453 43 056 35 509 37 801 38 734 45 058 40 411 42 172 297 391 463 765
2020 26 340 34 048 45 413 37 796 44 053 55 151 54 852 43 467 50 519 52 547 43 196 53 422 341 120 540 804
2021 36 940 42 389 62 008 41 178 44 466 56 565 60 660 47 613 54 681 50 005 53 773 51 899 391 819 602 177
2022 36 031 44 291 58 467 41 807 42 564 60 322 37 160 48 743 0 0 0 0 369 386 369 386

Salgsutvikling brus

Omfatter alle norske brusprodusenter.

Angis i liter

August 2022 August 2021 Endring i %
Brus tilsatt sukker 14 162 456 16 850 656 -15,95
Brus tilsatt søtstoff 34 541 158 30 708 870 12,48
Brus tilsatt fruktjuice 38 993 53 503 -27,12
Sum totalt 48 742 607 47 613 029 2,37
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Brus tilsatt sukker 202 559 571 216 629 545 -6,49
Brus tilsatt søtstoff 376 665 078 374 365 920 0,61
Brus tilsatt fruktjuice 519 532 507 635 2,34
Sum totalt 579 744 181 591 503 100 -1,99
  Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Brus tilsatt sukker 122 697 027 134 407 467 -8.71
Brus tilsatt søtstoff 246 328 125 257 047 358 -4.17
Brus tilsatt fruktjuice 360 804 364 219 -0.94
Sum totalt 369 385 956 391 819 044 -5,73

Omsetning fordelt på salgskanaler

Én produsent har ikke tilgang på tall som viser fordelingen på salgskanaler. Summen for salgskanaler er derfor noe lavere enn summen for produktkategorier.

Angis i liter

August 2022 August 2021 Endring i %
Uteliv 4 390 754 4 368 729 0.5
Kiosk og bensin 1 220 275 1 346 567 -9.38
Dagligvare, eget utsalg 43 131 578 41 858 973 3.04
Sum totalt 48 742 607 47 574 269 2.46
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv 49 624 452 39 212 042 26.55
Kiosk og bensin 15 985 218 16 918 940 -5.52
Dagligvare, eget utsalg 514 060 872 534 957 365 -3.91
Sum totalt 579 670 542 591 088 347 -1.93
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv 34 144 847 26 930 053 26.79
Kiosk og bensin 10 599 882 10 973 729 -3.41
Dagligvare, eget utsalg 324 641 205 353 623 276 -8.2
Sum totalt 369 385 934 391 527 058 -5.66

Hva slags øl drikker vi?

Nordmenn er pilsdrikkere, og selv om det har kommet hundrevis av nye øltyper er det butikkpilsen vi drikker desidert mest av. Forbruket av alkoholfritt og alkoholsvakt øl har vokst kraftig de siste årene. Vi drikker lite sterkøl, med framveksten av småskalabryggerier har gitt vekst for øl over 4,7 volumprosent alkohol.