Omsetning av brus totalt

Omfatter alle norske brusprodusenter.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2019 43 495 28 994 34 635 38 447 35 453 43 056 35 509 37 801 38 734 45 058 40 411 42 172 224 081 463 765
2020 26 340 34 048 45 413 37 796 44 053 55 151 54 852 43 467 50 519 52 547 43 196 53 422 242 801 540 804
2021 36 940 42 389 62 008 41 178 44 466 56 565 60 660 47 613 54 681 50 005 53 773 51 899 283 547 602 177
2022 36 031 44 291 58 467 41 807 42 564 60 321 0 0 0 0 0 0 283 482 283 482

Salgsutvikling brus

Omfatter alle norske brusprodusenter.

Angis i liter

Juni 2022 Juni 2021 Endring i %
Brus tilsatt sukker 21 101 451 19 945 850 5,79
Brus tilsatt søtstoff 39 165 261 36 564 237 7,11
Brus tilsatt fruktjuice 53 880 54 578 -1,28
Sum totalt 60 320 592 56 564 665 6,64
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Brus tilsatt sukker 212 096 648 218 082 831 -2,74
Brus tilsatt søtstoff 389 466 284 362 925 957 7,31
Brus tilsatt fruktjuice 549 347 541 065 1,53
Sum totalt 602 112 279 581 549 853 3,54
  Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Brus tilsatt sukker 95 630 510 97 803 873 -2.22
Brus tilsatt søtstoff 187 562 883 185 480 910 1.12
Brus tilsatt fruktjuice 288 122 261 722 10.09
Sum totalt 283 481 515 283 546 505 -0,02

Omsetning fordelt på salgskanaler

Én produsent har ikke tilgang på tall som viser fordelingen på salgskanaler. Summen for salgskanaler er derfor noe lavere enn summen for produktkategorier.

Angis i liter

Juni 2022 Juni 2021 Endring i %
Uteliv 5 982 670 5 191 377 15.24
Kiosk og bensin 1 952 571 1 967 562 -0.76
Dagligvare, eget utsalg 52 385 327 49 365 522 6.12
Sum totalt 60 320 568 56 524 461 6.72
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv 50 242 027 38 908 249 29.13
Kiosk og bensin 16 438 605 17 224 695 -4.56
Dagligvare, eget utsalg 535 283 502 524 967 211 1.97
Sum totalt 601 964 134 581 100 155 3.59
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv 25 080 461 17 248 092 45.41
Kiosk og bensin 8 111 166 8 031 626 0.99
Dagligvare, eget utsalg 250 289 866 258 049 307 -3.01
Sum totalt 283 481 493 283 329 025 0.05

Hva slags øl drikker vi?

Nordmenn er pilsdrikkere, og selv om det har kommet hundrevis av nye øltyper er det butikkpilsen vi drikker desidert mest av. Forbruket av alkoholfritt og alkoholsvakt øl har vokst kraftig de siste årene. Vi drikker lite sterkøl, med framveksten av småskalabryggerier har gitt vekst for øl over 4,7 volumprosent alkohol.