Omsetning av brus totalt

Omfatter alle norske brusprodusenter.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2019 43 495 28 994 34 635 38 447 35 453 43 056 35 509 37 801 38 734 45 058 40 411 42 172 145 571 463 765
2020 26 340 34 048 45 413 37 796 44 053 55 151 54 852 43 467 50 519 52 547 43 196 53 422 143 596 540 804
2021 36 940 42 389 62 008 41 178 44 466 56 565 60 660 47 613 54 681 50 005 53 773 51 899 182 516 602 177
2022 36 031 44 291 58 467 41 807 0 0 0 0 0 0 0 0 180 596 180 596

Salgsutvikling brus

Omfatter alle norske brusprodusenter.

Angis i liter

April 2022 April 2021 Endring i %
Brus tilsatt sukker 13 627 375 13 993 567 -2,62
Brus tilsatt søtstoff 28 139 545 27 147 010 3,66
Brus tilsatt fruktjuice 40 190 37 914 6,00
Sum totalt 41 807 110 41 178 491 1,53
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Brus tilsatt sukker 211 196 909 222 530 431 -5,09
Brus tilsatt søtstoff 388 523 677 356 611 097 8,95
Brus tilsatt fruktjuice 537 586 581 666 -7,58
Sum totalt 600 258 172 579 723 194 3,54
  Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Brus tilsatt sukker 59 436 532 62 509 634 -4.92
Brus tilsatt søtstoff 120 974 614 119 835 248 0.95
Brus tilsatt fruktjuice 185 326 170 687 8.58
Sum totalt 180 596 472 182 515 569 -1,05

Omsetning fordelt på salgskanaler

Én produsent har ikke tilgang på tall som viser fordelingen på salgskanaler. Summen for salgskanaler er derfor noe lavere enn summen for produktkategorier.

Angis i liter

April 2022 April 2021 Endring i %
Uteliv 3 957 582 1 984 414 99.43
Kiosk og bensin 1 438 561 1 041 779 38.09
Dagligvare, eget utsalg 36 410 969 38 120 892 -4.49
Sum totalt 41 807 112 41 147 085 1.6
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv 47 995 013 37 146 557 29.2
Kiosk og bensin 16 619 010 17 401 727 -4.5
Dagligvare, eget utsalg 535 424 451 524 695 059 2.04
Sum totalt 600 038 474 579 243 343 3.59
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv 14 665 687 9 080 332 61.51
Kiosk og bensin 4 750 286 4 490 341 5.79
Dagligvare, eget utsalg 161 180 501 168 798 993 -4.51
Sum totalt 180 596 474 182 369 666 -0.97

Hva slags øl drikker vi?

Nordmenn er pilsdrikkere, og selv om det har kommet hundrevis av nye øltyper er det butikkpilsen vi drikker desidert mest av. Forbruket av alkoholfritt og alkoholsvakt øl har vokst kraftig de siste årene. Vi drikker lite sterkøl, med framveksten av småskalabryggerier har gitt vekst for øl over 4,7 volumprosent alkohol.