Omsetning av brus totalt

Omfatter alle norske brusprodusenter.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2019 43 495 28 994 34 635 38 447 35 453 43 056 35 509 37 801 38 734 45 058 40 411 42 172 107 124 463 765
2020 26 340 34 048 45 413 37 796 44 053 55 151 54 852 43 467 50 519 52 547 43 196 53 422 105 800 540 804
2021 36 940 42 389 62 008 41 178 44 466 56 565 60 660 47 613 54 681 50 005 53 773 51 899 141 337 602 177
2022 36 031 44 291 58 467 41 807 0 0 0 0 0 0 0 0 138 789 180 596

Salgsutvikling brus

Omfatter alle norske brusprodusenter.

Angis i liter

Mars 2022 Mars 2021 Endring i %
Brus tilsatt sukker 20 919 574 21 493 895 -2,67
Brus tilsatt søtstoff 37 502 428 40 473 076 -7,34
Brus tilsatt fruktjuice 45 198 41 248 9,58
Sum totalt 58 467 200 62 008 219 -5,71
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Brus tilsatt sukker 211 563 101 222 239 277 -4,80
Brus tilsatt søtstoff 387 531 142 353 530 821 9,62
Brus tilsatt fruktjuice 535 310 570 999 -6,25
Sum totalt 599 629 553 576 341 097 4,04
  Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Brus tilsatt sukker 45 809 157 48 516 067 -5.58
Brus tilsatt søtstoff 92 835 069 92 688 238 0.16
Brus tilsatt fruktjuice 145 136 132 773 9.31
Sum totalt 138 789 362 141 337 078 -1,80

Omsetning fordelt på salgskanaler

Én produsent har ikke tilgang på tall som viser fordelingen på salgskanaler. Summen for salgskanaler er derfor noe lavere enn summen for produktkategorier.

Angis i liter

Mars 2022 Mars 2021 Endring i %
Uteliv 4 946 009 2 880 549 71.7
Kiosk og bensin 1 279 203 1 496 805 -14.54
Dagligvare, eget utsalg 52 241 988 57 596 966 -9.3
Sum totalt 58 467 200 61 974 320 -5.66
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv 46 021 845 35 999 150 27.84
Kiosk og bensin 16 222 228 17 412 783 -6.84
Dagligvare, eget utsalg 537 134 374 522 456 993 2.81
Sum totalt 599 378 447 575 868 926 4.08
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv 10 708 105 7 095 918 50.91
Kiosk og bensin 3 311 725 3 448 562 -3.97
Dagligvare, eget utsalg 124 769 532 130 678 101 -4.52
Sum totalt 138 789 362 141 222 581 -1.72

Hva slags øl drikker vi?

Nordmenn er pilsdrikkere, og selv om det har kommet hundrevis av nye øltyper er det butikkpilsen vi drikker desidert mest av. Forbruket av alkoholfritt og alkoholsvakt øl har vokst kraftig de siste årene. Vi drikker lite sterkøl, med framveksten av småskalabryggerier har gitt vekst for øl over 4,7 volumprosent alkohol.