Omsetning av brus totalt

Omfatter alle norske brusprodusenter.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2018 23 629 30 912 43 538 36 971 39 690 45 416 40 368 38 384 37 365 45 764 37 601 42 995 419 636 462 631
2019 43 495 28 994 34 635 38 447 35 453 43 056 35 509 37 801 38 734 45 058 40 411 42 172 421 593 463 765
2020 26 340 34 048 45 413 37 796 44 053 55 151 54 852 43 467 50 519 52 547 43 196 53 422 487 382 540 804
2021 36 940 42 389 62 008 41 178 44 466 56 565 60 660 47 613 54 681 50 005 53 773 51 899 550 278 602 177

Salgsutvikling brus

Omfatter alle norske brusprodusenter.

Angis i liter

November 2021 November 2020 Endring i %
Brus tilsatt sukker 20 159 028 18 660 541 8,03
Brus tilsatt søtstoff 33 571 163 24 505 457 36,99
Brus tilsatt fruktjuice 43 276 30 261 43,01
Sum totalt 53 773 467 43 196 259 24,49
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Brus tilsatt sukker 216 776 788 213 170 133 1,69
Brus tilsatt søtstoff 386 399 575 315 699 791 22,39
Brus tilsatt fruktjuice 523 944 684 080 -23,41
Sum totalt 603 700 307 529 554 004 14,00
  Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Brus tilsatt sukker 194 907 944 193 826 640 0.56
Brus tilsatt søtstoff 354 869 950 292 913 290 21.15
Brus tilsatt fruktjuice 500 268 641 950 -22.07
Sum totalt 550 278 162 487 381 880 12,90

Omsetning fordelt på salgskanaler

Én produsent har ikke tilgang på tall som viser fordelingen på salgskanaler. Summen for salgskanaler er derfor noe lavere enn summen for produktkategorier.

Angis i liter

November 2021 November 2020 Endring i %
Uteliv 3 918 879 2 342 946 67.26
Kiosk og bensin 1 190 394 1 030 552 15.51
Dagligvare, eget utsalg 48 664 194 39 796 390 22.28
Sum totalt 53 773 467 43 169 888 24.56
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv 42 422 652 39 723 965 6.79
Kiosk og bensin 16 570 692 17 427 386 -4.92
Dagligvare, eget utsalg 544 320 432 471 844 201 15.36
Sum totalt 603 313 776 528 995 552 14.05
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv 39 223 949 35 385 602 10.85
Kiosk og bensin 15 073 333 15 688 422 -3.92
Dagligvare, eget utsalg 495 615 277 435 787 166 13.73
Sum totalt 549 912 559 486 861 190 12.95

Hva slags øl drikker vi?

Nordmenn er pilsdrikkere, og selv om det har kommet hundrevis av nye øltyper er det butikkpilsen vi drikker desidert mest av. Forbruket av alkoholfritt og alkoholsvakt øl har vokst kraftig de siste årene. Vi drikker lite sterkøl, med framveksten av småskalabryggerier har gitt vekst for øl over 4,7 volumprosent alkohol.