Omsetning av cider totalt

Omfatter alle ciderleverandører i Norge med unntak av enkelte små lokale produsenter.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2018 729 1 037 888 1 004 1 438 1 744 1 514 1 220 763 940 984 939 10 337 13 200
2019 897 895 944 1 252 1 259 1 325 1 548 1 356 872 1 005 1 024 945 10 348 13 321
2020 906 958 905 1 309 1 491 2 048 1 832 1 806 1 153 1 198 966 1 040 12 407 15 611
2021 860 1 105 1 438 1 247 1 547 1 975 2 368 1 560 1 416 1 216 0 0 13 517 14 732

Salgsutvikling cider

Omfatter alle ciderleverandører i Norge med unntak av enkelte små lokale produsenter.

Omsetning fordelt på skatteklasser

Omfatter alle ciderleverandører i Norge med unntak av enkelte små lokale produsenter.

Angis i liter

September 2021 September 2020 Endring i %
Kl. A 16 476 40 956 -59,77
Kl. B 500 0 0,00
Kl. C 0 0 0,00
Kl. D 1 390 906 1 111 750 25,11
Sterksider 8 027 438 1732,65
Sum totalt 1 415 909 1 153 144 22,79
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Kl. A 239 829 243 370 -1,45
Kl. B 1 600 0 0,00
Kl. C 45 592 -92,40
Kl. D 16 440 389 15 126 453 8,69
Sterksider 39 385 8 935 340,79
Sum totalt 16 721 248 15 379 350 8,73
  Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Kl. A 196 512 229 296 -14.3
Kl. B 1 600 0 0
Kl. C 0 592 -100
Kl. D 13 281 455 12 168 498 9.15
Sterksider 37 356 8 159 357.85
Sum totalt 13 516 923 12 406 545 8,95

Omsetning fordelt på salgskanaler

Omfatter alle ciderleverandører i Norge med unntak av enkelte små lokale produsenter.

Angis i liter

September 2021 September 2020 Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 107 918 58 006 86.05
Dagligvare, eget utsalg 1 307 991 1 095 078 19.44
Kiosk og bensin 0 60 -100
Sum totalt 1 415 909 1 153 144 22.79
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 789 309 1 143 633 -30.98
Dagligvare, eget utsalg 15 931 796 14 234 609 11.92
Kiosk og bensin 143 1 108 -87.09
Sum totalt 16 721 248 15 379 350 8.73
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 673 306 797 510 -15.57
Dagligvare, eget utsalg 12 843 617 11 608 122 10.64
Kiosk og bensin 0 913 -100
Sum totalt 13 516 923 12 406 545 8.95

Hva slags øl drikker vi?

Nordmenn er pilsdrikkere, og selv om det har kommet hundrevis av nye øltyper er det butikkpilsen vi drikker desidert mest av. Forbruket av alkoholfritt og alkoholsvakt øl har vokst kraftig de siste årene. Vi drikker lite sterkøl, med framveksten av småskalabryggerier har gitt vekst for øl over 4,7 volumprosent alkohol.