Omsetning av cider totalt

Omfatter alle ciderleverandører i Norge med unntak av enkelte små lokale produsenter.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2019 944 897 895 1 252 1 259 1 325 1 548 1 356 872 1 005 1 024 945 9 476 13 321
2020 906 958 905 1 309 1 491 2 048 1 832 1 806 1 153 1 198 966 1 040 11 253 15 611
2021 860 1 105 1 438 1 247 1 547 1 975 2 368 1 560 1 416 1 216 1 429 1 163 12 101 17 325
2022 848 1 088 1 318 1 368 1 541 1 889 1 578 1 591 0 0 0 0 11 221 11 221

Salgsutvikling cider

Omfatter alle ciderleverandører i Norge med unntak av enkelte små lokale produsenter.

Omsetning fordelt på skatteklasser

Omfatter alle ciderleverandører i Norge med unntak av enkelte små lokale produsenter.

Angis i liter

August 2022 August 2021 Endring i %
Kl. A 1 652 16 412 -89,93
Kl. B 0 500 -100,00
Kl. C 0 0 0,00
Kl. D 1 574 356 1 535 859 2,51
Sterksider 15 065 7 133 111,20
Sum totalt 1 591 073 1 559 904 2,00
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Kl. A 150 701 264 309 -42,98
Kl. B 600 1 100 -45,45
Kl. C 0 45 -100,00
Kl. D 16 173 086 16 161 233 0,07
Sterksider 120 055 31 796 277,58
Sum totalt 16 444 442 16 458 483 -0,09
  Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Kl. A 93 490 180 036 -48.07
Kl. B 0 1 100 -100
Kl. C 0 0 0
Kl. D 11 036 242 11 890 549 -7.18
Sterksider 90 894 29 329 209.91
Sum totalt 11 220 626 12 101 014 -7,28

Omsetning fordelt på salgskanaler

Omfatter alle ciderleverandører i Norge med unntak av enkelte små lokale produsenter.

Angis i liter

August 2022 August 2021 Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 284 265 144 873 96.22
Dagligvare, eget utsalg 1 306 808 1 415 031 -7.65
Kiosk og bensin 0 0 0
Sum totalt 1 591 073 1 559 904 2
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 1 922 693 739 397 160.04
Dagligvare, eget utsalg 14 521 749 15 718 883 -7.62
Kiosk og bensin 0 203 -100
Sum totalt 16 444 442 16 458 483 -0.09
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 1 503 441 565 388 165.91
Dagligvare, eget utsalg 9 717 185 11 535 626 -15.76
Kiosk og bensin 0 0 0
Sum totalt 11 220 626 12 101 014 -7.28

Hva slags øl drikker vi?

Nordmenn er pilsdrikkere, og selv om det har kommet hundrevis av nye øltyper er det butikkpilsen vi drikker desidert mest av. Forbruket av alkoholfritt og alkoholsvakt øl har vokst kraftig de siste årene. Vi drikker lite sterkøl, med framveksten av småskalabryggerier har gitt vekst for øl over 4,7 volumprosent alkohol.