Omsetning av cider totalt

Omfatter alle ciderleverandører i Norge med unntak av enkelte små lokale produsenter.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2018 729 1 037 888 1 004 1 438 1 744 1 514 1 220 763 940 984 939 9 574 13 200
2019 897 895 944 1 252 1 259 1 325 1 548 1 356 872 1 005 1 024 945 9 476 13 321
2020 906 958 905 1 309 1 491 2 048 1 832 1 806 1 153 1 198 966 1 040 11 253 15 611
2021 860 1 105 1 438 1 247 1 547 1 975 2 368 1 560 0 0 0 0 12 101 12 101

Salgsutvikling cider

Omfatter alle ciderleverandører i Norge med unntak av enkelte små lokale produsenter.

Omsetning fordelt på skatteklasser

Omfatter alle ciderleverandører i Norge med unntak av enkelte små lokale produsenter.

Angis i liter

August 2021 August 2020 Endring i %
Kl. A 16 412 37 288 -55,99
Kl. B 500 0 0,00
Kl. C 0 207 -100,00
Kl. D 1 535 859 1 768 586 -13,16
Sterksider 7 133 383 1762,40
Sum totalt 1 559 904 1 806 464 -13,65
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Kl. A 264 309 206 754 27,84
Kl. B 1 100 0 0,00
Kl. C 45 592 -92,40
Kl. D 16 161 233 14 882 055 8,60
Sterksider 31 796 8 869 258,51
Sum totalt 16 458 483 15 098 270 9,01
  Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Kl. A 180 036 188 340 -4.41
Kl. B 1 100 0 0
Kl. C 0 592 -100
Kl. D 11 890 549 11 056 748 7.54
Sterksider 29 329 7 721 279.86
Sum totalt 12 101 014 11 253 401 7,53

Omsetning fordelt på salgskanaler

Omfatter alle ciderleverandører i Norge med unntak av enkelte små lokale produsenter.

Angis i liter

August 2021 August 2020 Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 144 873 90 481 60.11
Sum totalt 1 559 904 1 806 464 -13.65
Dagligvare, eget utsalg 1 415 031 1 715 823 -17.53
Kiosk og bensin 0 160 -100
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 739 397 1 197 184 -38.24
Sum totalt 16 458 483 15 098 270 9.01
Dagligvare, eget utsalg 15 718 883 13 899 978 13.09
Kiosk og bensin 203 1 108 -81.68
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 565 388 739 504 -23.54
Sum totalt 12 101 014 11 253 401 7.53
Dagligvare, eget utsalg 11 535 626 10 513 044 9.73
Kiosk og bensin 0 853 -100

Hva slags øl drikker vi?

Nordmenn er pilsdrikkere, og selv om det har kommet hundrevis av nye øltyper er det butikkpilsen vi drikker desidert mest av. Forbruket av alkoholfritt og alkoholsvakt øl har vokst kraftig de siste årene. Vi drikker lite sterkøl, med framveksten av småskalabryggerier har gitt vekst for øl over 4,7 volumprosent alkohol.