Omsetning av cider totalt

Omfatter alle ciderleverandører i Norge med unntak av enkelte små lokale produsenter.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2018 729 1 037 888 1 004 1 438 1 744 1 514 1 220 763 940 984 939 8 354 13 200
2019 897 895 944 1 252 1 259 1 325 1 548 1 356 872 1 005 1 024 945 8 120 13 321
2020 906 958 905 1 309 1 491 2 048 1 832 1 806 1 153 1 198 966 1 040 9 447 15 611
2021 860 1 105 1 438 1 247 1 547 1 975 2 368 1 560 0 0 0 0 10 541 12 101

Salgsutvikling cider

Omfatter alle ciderleverandører i Norge med unntak av enkelte små lokale produsenter.

Omsetning fordelt på skatteklasser

Omfatter alle ciderleverandører i Norge med unntak av enkelte små lokale produsenter.

Angis i liter

Juli 2021 Juli 2020 Endring i %
Kl. A 32 687 16 944 92,91
Kl. B 500 0 0,00
Kl. C 0 0 0,00
Kl. D 2 322 553 1 813 115 28,10
Sterksider 12 447 1 541 707,72
Sum totalt 2 368 187 1 831 600 29,30
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Kl. A 285 185 176 800 61,30
Kl. B 600 0 0,00
Kl. C 252 385 -34,55
Kl. D 16 393 960 14 461 058 13,37
Sterksider 25 046 9 992 150,66
Sum totalt 16 705 043 14 648 235 14,04
  Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Kl. A 163 624 151 052 8.32
Kl. B 600 0 0
Kl. C 0 385 -100
Kl. D 10 354 690 9 288 162 11.48
Sterksider 22 196 7 338 202.48
Sum totalt 10 541 110 9 446 937 11,58

Omsetning fordelt på salgskanaler

Omfatter alle ciderleverandører i Norge med unntak av enkelte små lokale produsenter.

Angis i liter

Juli 2021 Juli 2020 Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 172 207 157 540 9.31
Sum totalt 2 368 187 1 831 600 29.3
Dagligvare, eget utsalg 2 195 980 1 673 845 31.19
Kiosk og bensin 0 215 -100
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 685 005 1 332 994 -48.61
Sum totalt 16 705 043 14 648 235 14.04
Dagligvare, eget utsalg 16 019 675 13 314 089 20.32
Kiosk og bensin 363 1 152 -68.49
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 420 515 649 023 -35.21
Sum totalt 10 541 110 9 446 937 11.58
Dagligvare, eget utsalg 10 120 595 8 797 221 15.04
Kiosk og bensin 0 693 -100

Hva slags øl drikker vi?

Nordmenn er pilsdrikkere, og selv om det har kommet hundrevis av nye øltyper er det butikkpilsen vi drikker desidert mest av. Forbruket av alkoholfritt og alkoholsvakt øl har vokst kraftig de siste årene. Vi drikker lite sterkøl, med framveksten av småskalabryggerier har gitt vekst for øl over 4,7 volumprosent alkohol.