Omsetning av cider totalt

Omfatter alle ciderleverandører i Norge med unntak av enkelte små lokale produsenter.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2018 729 1 037 888 1 004 1 438 1 744 1 514 1 220 763 940 984 939 5 096 13 200
2019 897 895 944 1 252 1 259 1 325 1 548 1 356 872 1 005 1 024 945 5 247 13 321
2020 906 958 905 1 309 1 491 2 048 1 832 1 806 1 153 1 198 966 1 040 5 567 15 611
2021 860 1 105 1 438 1 247 1 547 1 975 0 0 0 0 0 0 6 198 8 173

Salgsutvikling cider

Omfatter alle ciderleverandører i Norge med unntak av enkelte små lokale produsenter.

Omsetning fordelt på skatteklasser

Omfatter alle ciderleverandører i Norge med unntak av enkelte små lokale produsenter.

Angis i liter

Mai 2021 Mai 2020 Endring i %
Kl. A 17 217 16 134 6,71
Kl. B 0 0 0,00
Kl. C 0 0 0,00
Kl. D 1 528 300 1 473 817 3,70
Sterksider 1 963 606 223,93
Sum totalt 1 547 480 1 490 557 3,82
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Kl. A 263 635 142 590 84,89
Kl. B 0 0 0,00
Kl. C 597 40 1392,50
Kl. D 15 963 335 13 491 824 18,32
Sterksider 13 813 6 511 112,15
Sum totalt 16 241 380 13 640 965 19,06
  Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Kl. A 93 545 102 523 -8.76
Kl. B 0 0 0
Kl. C 0 40 -100
Kl. D 6 098 388 5 462 485 11.64
Sterksider 5 667 2 042 177.52
Sum totalt 6 197 600 5 567 090 11,33

Omsetning fordelt på salgskanaler

Omfatter alle ciderleverandører i Norge med unntak av enkelte små lokale produsenter.

Angis i liter

Mai 2021 Mai 2020 Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 48 994 55 436 -11.62
Sum totalt 1 547 480 1 490 557 3.82
Dagligvare, eget utsalg 1 498 486 1 435 037 4.42
Kiosk og bensin 0 84 -100
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 667 426 1 558 277 -57.17
Sum totalt 16 241 380 13 640 965 19.06
Dagligvare, eget utsalg 15 573 225 12 081 622 28.9
Kiosk og bensin 729 1 066 -31.61
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 108 302 354 389 -69.44
Sum totalt 6 197 600 5 567 090 11.33
Dagligvare, eget utsalg 6 089 298 5 212 374 16.82
Kiosk og bensin 0 327 -100

Hva slags øl drikker vi?

Nordmenn er pilsdrikkere, og selv om det har kommet hundrevis av nye øltyper er det butikkpilsen vi drikker desidert mest av. Forbruket av alkoholfritt og alkoholsvakt øl har vokst kraftig de siste årene. Vi drikker lite sterkøl, med framveksten av småskalabryggerier har gitt vekst for øl over 4,7 volumprosent alkohol.