Omsetning av cider totalt

Omfatter alle ciderleverandører i Norge med unntak av enkelte små lokale produsenter.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2019 944 897 895 1 252 1 259 1 325 1 548 1 356 872 1 005 1 024 945 3 988 13 321
2020 906 958 905 1 309 1 491 2 048 1 832 1 806 1 153 1 198 966 1 040 4 077 15 611
2021 860 1 105 1 438 1 247 1 547 1 975 2 368 1 560 1 416 1 216 1 429 1 163 4 650 17 325
2022 848 1 088 1 318 1 368 0 0 0 0 0 0 0 0 4 622 4 622

Salgsutvikling cider

Omfatter alle ciderleverandører i Norge med unntak av enkelte små lokale produsenter.

Omsetning fordelt på skatteklasser

Omfatter alle ciderleverandører i Norge med unntak av enkelte små lokale produsenter.

Angis i liter

April 2022 April 2021 Endring i %
Kl. A 9 534 13 813 -30,98
Kl. B 0 0 0,00
Kl. C 0 0 0,00
Kl. D 1 348 042 1 232 656 9,36
Sterksider 10 863 830 1208,80
Sum totalt 1 368 439 1 247 299 9,71
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Kl. A 221 263 262 552 -15,73
Kl. B 1 700 0 0,00
Kl. C 0 597 -100,00
Kl. D 16 988 066 15 908 852 6,78
Sterksider 85 560 12 456 586,90
Sum totalt 17 296 589 16 184 457 6,87
  Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Kl. A 60 344 76 328 -20.94
Kl. B 0 0 0
Kl. C 0 0 0
Kl. D 4 530 761 4 570 088 -0.86
Sterksider 30 774 3 704 730.83
Sum totalt 4 621 879 4 650 120 -0,61

Omsetning fordelt på salgskanaler

Omfatter alle ciderleverandører i Norge med unntak av enkelte små lokale produsenter.

Angis i liter

April 2022 April 2021 Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 150 960 17 037 786.07
Dagligvare, eget utsalg 1 217 479 1 230 262 -1.04
Kiosk og bensin 0 0 0
Sum totalt 1 368 439 1 247 299 9.71
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 1 356 930 673 868 101.36
Dagligvare, eget utsalg 15 939 659 15 509 776 2.77
Kiosk og bensin 0 813 -100
Sum totalt 17 296 589 16 184 457 6.87
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 431 598 59 308 627.72
Dagligvare, eget utsalg 4 190 281 4 590 812 -8.72
Kiosk og bensin 0 0 0
Sum totalt 4 621 879 4 650 120 -0.61

Hva slags øl drikker vi?

Nordmenn er pilsdrikkere, og selv om det har kommet hundrevis av nye øltyper er det butikkpilsen vi drikker desidert mest av. Forbruket av alkoholfritt og alkoholsvakt øl har vokst kraftig de siste årene. Vi drikker lite sterkøl, med framveksten av småskalabryggerier har gitt vekst for øl over 4,7 volumprosent alkohol.