Omsetning av cider totalt

Omfatter alle ciderleverandører i Norge med unntak av enkelte små lokale produsenter.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2018 729 1 037 888 1 004 1 438 1 744 1 514 1 220 763 940 984 939 3 658 13 200
2019 897 895 944 1 252 1 259 1 325 1 548 1 356 872 1 005 1 024 945 3 988 13 321
2020 906 958 905 1 309 1 491 2 048 1 832 1 806 1 153 1 198 966 1 040 4 077 15 611
2021 860 1 105 1 438 1 247 0 0 0 0 0 0 0 0 4 650 4 650

Salgsutvikling cider

Omfatter alle ciderleverandører i Norge med unntak av enkelte små lokale produsenter.

Omsetning fordelt på skatteklasser

Omfatter alle ciderleverandører i Norge med unntak av enkelte små lokale produsenter.

Angis i liter

April 2021 April 2020 Endring i %
Kl. A 13 813 9 115 51,54
Kl. C 0 40 -100,00
Kl. B 0 0 0,00
Kl. D 1 232 656 1 299 027 -5,11
Sterksider 830 338 145,56
Sum totalt 1 247 299 1 308 520 -4,68
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Kl. A 262 552 132 016 98,88
Kl. C 597 40 1392,50
Kl. B 0 0 0,00
Kl. D 15 908 852 13 270 532 19,88
Sterksider 12 456 6 780 83,72
Sum totalt 16 184 457 13 409 368 20,70
  Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Kl. A 76 328 86 389 -11.65
Kl. C 0 40 -100
Kl. B 0 0 0
Kl. D 4 570 088 3 988 668 14.58
Sterksider 3 704 1 436 157.94
Sum totalt 4 650 120 4 076 533 14,07

Omsetning fordelt på salgskanaler

Omfatter alle ciderleverandører i Norge med unntak av enkelte små lokale produsenter.

Angis i liter

April 2021 April 2020 Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 17 037 15 918 7.03
Sum totalt 1 247 299 1 308 520 -4.68
Dagligvare, eget utsalg 1 230 262 1 292 539 -4.82
Kiosk og bensin 0 63 -100
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 673 868 1 692 979 -60.2
Sum totalt 16 184 457 13 409 368 20.7
Dagligvare, eget utsalg 15 509 776 11 715 339 32.39
Kiosk og bensin 813 1 050 -22.57
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 59 308 298 953 -80.16
Sum totalt 4 650 120 4 076 533 14.07
Dagligvare, eget utsalg 4 590 812 3 777 337 21.54
Kiosk og bensin 0 243 -100

Hva slags øl drikker vi?

Nordmenn er pilsdrikkere, og selv om det har kommet hundrevis av nye øltyper er det butikkpilsen vi drikker desidert mest av. Forbruket av alkoholfritt og alkoholsvakt øl har vokst kraftig de siste årene. Vi drikker lite sterkøl, med framveksten av småskalabryggerier har gitt vekst for øl over 4,7 volumprosent alkohol.