Omsetning av cider totalt

Omfatter alle ciderleverandører i Norge med unntak av enkelte små lokale produsenter.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2019 944 897 895 1 252 1 259 1 325 1 548 1 356 872 1 005 1 024 945 2 736 13 321
2020 906 958 905 1 309 1 491 2 048 1 832 1 806 1 153 1 198 966 1 040 2 768 15 611
2021 860 1 105 1 438 1 247 1 547 1 975 2 368 1 560 1 416 1 216 1 429 1 163 3 403 17 325
2022 848 1 088 1 318 1 368 1 541 1 889 1 578 1 591 1 076 1 099 1 425 1 179 3 253 15 999

Salgsutvikling cider

Omfatter alle ciderleverandører i Norge med unntak av enkelte små lokale produsenter.

Omsetning fordelt på skatteklasser

Omfatter alle ciderleverandører i Norge med unntak av enkelte små lokale produsenter.

Angis i liter

Mars 2022 Mars 2021 Endring i %
Kl. A 31 537 22 713 38,85
Kl. B 0 0 0,00
Kl. C 0 0 0,00
Kl. D 1 276 330 1 413 535 -9,71
Sterksider 10 401 1 871 455,91
Sum totalt 1 318 268 1 438 119 -8,33
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Kl. A 225 542 257 854 -12,53
Kl. B 1 700 0 0,00
Kl. C 0 637 -100,00
Kl. D 16 872 680 15 975 223 5,62
Sterksider 75 527 11 964 531,29
Sum totalt 17 175 449 16 245 678 5,72
  Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Kl. A 50 810 62 515 -18.72
Kl. B 0 0 0
Kl. C 0 0 0
Kl. D 3 182 719 3 337 432 -4.64
Sterksider 19 911 2 874 592.8
Sum totalt 3 253 440 3 402 821 -4,39

Omsetning fordelt på salgskanaler

Omfatter alle ciderleverandører i Norge med unntak av enkelte små lokale produsenter.

Angis i liter

Mars 2022 Mars 2021 Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 159 884 20 364 685.13
Dagligvare, eget utsalg 1 158 384 1 417 755 -18.29
Kiosk og bensin 0 0 0
Sum totalt 1 318 268 1 438 119 -8.33
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 1 223 007 672 749 81.79
Dagligvare, eget utsalg 15 952 442 15 572 053 2.44
Kiosk og bensin 0 876 -100
Sum totalt 17 175 449 16 245 678 5.72
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 280 638 42 271 563.9
Dagligvare, eget utsalg 2 972 802 3 360 550 -11.54
Kiosk og bensin 0 0 0
Sum totalt 3 253 440 3 402 821 -4.39

Hva slags øl drikker vi?

Nordmenn er pilsdrikkere, og selv om det har kommet hundrevis av nye øltyper er det butikkpilsen vi drikker desidert mest av. Forbruket av alkoholfritt og alkoholsvakt øl har vokst kraftig de siste årene. Vi drikker lite sterkøl, med framveksten av småskalabryggerier har gitt vekst for øl over 4,7 volumprosent alkohol.