Omsetning av cider totalt

Omfatter alle ciderleverandører i Norge med unntak av enkelte små lokale produsenter.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2018 729 1 037 888 1 004 1 438 1 744 1 514 1 220 763 940 984 939 12 261 13 200
2019 944 897 895 1 252 1 259 1 325 1 548 1 356 872 1 005 1 024 945 12 377 13 321
2020 906 958 905 1 309 1 491 2 048 1 832 1 806 1 153 1 198 966 1 040 14 571 15 611
2021 860 1 105 1 438 1 247 1 547 1 975 2 368 1 560 1 416 1 216 1 429 1 163 16 161 17 325

Salgsutvikling cider

Omfatter alle ciderleverandører i Norge med unntak av enkelte små lokale produsenter.

Omsetning fordelt på skatteklasser

Omfatter alle ciderleverandører i Norge med unntak av enkelte små lokale produsenter.

Angis i liter

November 2021 November 2020 Endring i %
Kl. A 12 052 7 791 54,69
Kl. B 0 0 0,00
Kl. C 0 0 0,00
Kl. D 1 410 133 958 136 47,17
Sterksider 6 837 465 1370,32
Sum totalt 1 429 022 966 392 47,87
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Kl. A 239 355 257 103 -6,90
Kl. B 1 700 0 0,00
Kl. C 0 637 -100,00
Kl. D 16 910 470 15 248 280 10,90
Sterksider 49 789 9 564 420,59
Sum totalt 17 201 314 15 515 584 10,86
  Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Kl. A 219 251 252 509 -13.17
Kl. B 1 700 0 0
Kl. C 0 637 -100
Kl. D 15 891 534 14 308 496 11.06
Sterksider 48 982 9 381 422.14
Sum totalt 16 161 467 14 571 023 10,92

Omsetning fordelt på salgskanaler

Omfatter alle ciderleverandører i Norge med unntak av enkelte små lokale produsenter.

Angis i liter

November 2021 November 2020 Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 131 056 25 732 409.31
Dagligvare, eget utsalg 1 297 966 940 609 37.99
Kiosk og bensin 0 51 -100
Sum totalt 1 429 022 966 392 47.87
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 948 872 982 716 -3.44
Dagligvare, eget utsalg 16 252 442 14 531 736 11.84
Kiosk og bensin 0 1 132 -100
Sum totalt 17 201 314 15 515 584 10.86
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 925 682 890 323 3.97
Dagligvare, eget utsalg 15 235 785 13 679 644 11.38
Kiosk og bensin 0 1 056 -100
Sum totalt 16 161 467 14 571 023 10.92

Hva slags øl drikker vi?

Nordmenn er pilsdrikkere, og selv om det har kommet hundrevis av nye øltyper er det butikkpilsen vi drikker desidert mest av. Forbruket av alkoholfritt og alkoholsvakt øl har vokst kraftig de siste årene. Vi drikker lite sterkøl, med framveksten av småskalabryggerier har gitt vekst for øl over 4,7 volumprosent alkohol.