Omsetning av cider totalt

Omfatter alle ciderleverandører i Norge med unntak av enkelte små lokale produsenter.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2019 944 897 895 1 252 1 259 1 325 1 548 1 356 872 1 005 1 024 945 11 353 13 321
2020 906 958 905 1 309 1 491 2 048 1 832 1 806 1 153 1 198 966 1 040 13 605 15 611
2021 860 1 105 1 438 1 247 1 547 1 975 2 368 1 560 1 416 1 216 1 429 1 163 14 732 17 325
2022 848 1 088 1 318 1 368 1 541 1 889 1 578 1 591 1 076 1 099 1 425 1 179 13 395 15 999

Salgsutvikling cider

Omfatter alle ciderleverandører i Norge med unntak av enkelte små lokale produsenter.

Omsetning fordelt på skatteklasser

Omfatter alle ciderleverandører i Norge med unntak av enkelte små lokale produsenter.

Angis i liter

Oktober 2022 Oktober 2021 Endring i %
Kl. A 19 360 10 687 81,15
Kl. B 0 100 -100,00
Kl. C 0 0 0,00
Kl. D 1 070 580 1 199 946 -10,78
Sterksider 8 600 4 789 79,58
Sum totalt 1 098 540 1 215 522 -9,62
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Kl. A 148 850 235 094 -36,68
Kl. B 0 1 700 -100,00
Kl. C 0 0 0,00
Kl. D 15 713 109 16 458 473 -4,53
Sterksider 125 308 43 417 188,62
Sum totalt 15 987 267 16 738 684 -4,49
  Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Kl. A 118 802 207 199 -42.66
Kl. B 0 1 700 -100
Kl. C 0 0 0
Kl. D 13 167 117 14 481 401 -9.08
Sterksider 108 963 42 145 158.54
Sum totalt 13 394 882 14 732 445 -9,08

Omsetning fordelt på salgskanaler

Omfatter alle ciderleverandører i Norge med unntak av enkelte små lokale produsenter.

Angis i liter

Oktober 2022 Oktober 2021 Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 139 919 121 320 15.33
Dagligvare, eget utsalg 958 621 1 094 202 -12.39
Kiosk og bensin 0 0 0
Sum totalt 1 098 540 1 215 522 -9.62
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 1 965 195 843 548 132.97
Dagligvare, eget utsalg 14 022 072 15 895 085 -11.78
Kiosk og bensin 0 51 -100
Sum totalt 15 987 267 16 738 684 -4.49
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 1 775 181 794 626 123.4
Dagligvare, eget utsalg 11 619 701 13 937 819 -16.63
Kiosk og bensin 0 0 0
Sum totalt 13 394 882 14 732 445 -9.08

Hva slags øl drikker vi?

Nordmenn er pilsdrikkere, og selv om det har kommet hundrevis av nye øltyper er det butikkpilsen vi drikker desidert mest av. Forbruket av alkoholfritt og alkoholsvakt øl har vokst kraftig de siste årene. Vi drikker lite sterkøl, med framveksten av småskalabryggerier har gitt vekst for øl over 4,7 volumprosent alkohol.