Omsetning av øl totalt

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier og alt importert øl.

Tall fra 2013 og tilbake i tid omfatter ikke all import. Summene for totalt salg er derfor ikke direkte sammenliknbare for tiden før og etter årsskiftet 2013/2014.

Lervig Aktiebryggeri har sluttet å rapportere salgstall f.o.m. juni 2018. Det vises derfor for lave volumer for småskalabryggeriene etter dette tidspunktet. Tallene er dermed ikke direkte sammenlignbare.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2019 19 549 18 588 21 489 27 718 25 593 25 507 28 036 25 751 19 792 22 704 22 859 22 275 192 231 279 861
2020 18 465 19 623 20 710 24 183 27 516 34 861 35 562 28 585 23 479 23 593 24 032 23 249 209 505 303 858
2021 19 391 22 692 29 883 28 233 29 602 33 959 35 025 27 741 25 522 22 649 28 094 27 210 226 526 330 002
2022 19 765 20 157 25 928 31 027 28 817 32 337 24 646 26 380 23 289 22 026 25 367 24 780 209 057 304 520

Salgsutvikling øl

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier og alt importert øl.

Tall fra 2013 og tilbake i tid omfatter ikke all import. Summene for totalt salg er derfor ikke direkte sammenliknbare for tiden før og etter årsskiftet 2013/2014.

Angis i liter

August 2022 August 2021 Endring i %
Norskbrygget øl 21 993 535 22 318 788 -1,46
Hvorav småskalabryggerier 1 021 944 1 141 059 -10,44
Importert øl 4 386 611 5 422 395 -19,10
Totalt ølsalg i Norge 26 380 146 27 741 183 -4.91
Eksport (unntatt taxfree-salg) August 2022 August 2021 Endring i %
Total eksport 347 774 333 949 4,14

Import er kun registrert fra 01.01.2014

Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Norskbrygget øl 252 761 543 261 279 254 -3,26
Hvorav småskalabryggerier 11 133 951 10 793 049 3,16
Importert øl 59 771 857 59 599 008 0,29
Totalt ølsalg i Norge 312 533 400 320 878 262 -2.6
Eksport (unntatt taxfree-salg) Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Total eksport 5 342 012 3 942 954 35,48

Import er kun registrert fra 01.01.2014

Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Norskbrygget øl 168 328 271 179 465 699 -6,21
Hvorav småskalabryggerier 7 062 022 7 109 892 -0,67
Importert øl 40 729 063 47 060 167 -13,45
Totalt ølsalg i Norge 209 057 334 226 525 866 -7.71
Eksport (unntatt taxfree-salg) Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Total eksport 3 615 987 2 802 527 29,03

Import er kun registrert fra 01.01.2014

Omsetning fordelt på skatteklasser

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.

Angis i liter

August 2022 August 2021 Endring i %
Vørterøl 120 992 117 113 3,31
Kl. A 913 773 895 234 2,07
Kl. B 282 294 288 172 -2,04
Kl. C 3 465 536 546,46
Kl. D 21 794 307 22 555 910 -3,38
Sterkøl 450 072 438 871 2,55
Sum totalt 23 564 903 24 295 836 -3,01
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Vørterøl 1 220 495 1 462 200 -16,53
Kl. A 11 533 607 13 086 258 -11,86
Kl. B 2 857 535 3 196 726 -10,61
Kl. C 35 326 141 751 -75,08
Kl. D 251 021 970 260 572 892 -3,67
Sterkøl 5 700 271 4 293 674 32,76
Sum totalt 272 369 204 282 753 501 -3,67
  Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Vørterøl 743 794 883 996 -15.86
Kl. A 7 069 528 8 588 377 -17.68
Kl. B 2 004 571 2 397 264 -16.38
Kl. C 21 794 49 525 -55.99
Kl. D 167 528 294 180 875 556 -7.38
Sterkøl 3 466 299 2 499 599 38.67
Sum totalt 180 834 280 195 294 317 -7,40

Omsetning fordelt på salgskanaler

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.

Angis i liter

August 2022 August 2021 Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 5 048 036 3 771 997 33.83
Dagligvare, eget utsalg 18 504 816 20 519 954 -9.82
Kiosk og bensin 12 051 3 885 210.19
Sum totalt 23 564 903 24 295 836 -3.01
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 46 833 241 25 422 303 84.22
Dagligvare, eget utsalg 225 472 769 257 278 451 -12.36
Kiosk og bensin 63 188 53 817 17.41
Sum totalt 272 369 198 282 754 571 -3.67
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 33 309 839 17 450 945 90.88
Dagligvare, eget utsalg 147 477 938 177 804 095 -17.06
Kiosk og bensin 46 497 40 347 15.24
Sum totalt 180 834 274 195 295 387 -7.4

Omsetning fordelt på emballasjetyper

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.

Angis i liter

August 2022 August 2021 Endring i %
Fat/tank 4 234 494 3 093 209 36.9
Boks 18 563 159 20 251 325 -8.34
Flaske 767 250 951 302 -19.35
Sum totalt 23 564 903 24 295 836 -3.01
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Fat/tank 38 433 566 19 350 170 98.62
Boks 223 053 286 251 106 063 -11.17
Flaske 10 882 564 12 297 268 -11.5
Sum totalt 272 369 416 282 753 501 -3.67
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Fat/tank 27 878 297 13 567 818 105.47
Boks 146 930 483 174 430 937 -15.77
Flaske 6 025 692 7 295 562 -17.41
Sum totalt 180 834 472 195 294 317 -7.4

Hva slags øl drikker vi?

Nordmenn er pilsdrikkere, og selv om det har kommet hundrevis av nye øltyper er det butikkpilsen vi drikker desidert mest av. Forbruket av alkoholfritt og alkoholsvakt øl har vokst kraftig de siste årene. Vi drikker lite sterkøl, med framveksten av småskalabryggerier har gitt vekst for øl over 4,7 volumprosent alkohol.