Omsetning av øl totalt

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier og alt importert øl.

Tall fra 2013 og tilbake i tid omfatter ikke all import. Summene for totalt salg er derfor ikke direkte sammenliknbare for tiden før og etter årsskiftet 2013/2014.

Lervig Aktiebryggeri har sluttet å rapportere salgstall f.o.m. juni 2018. Det vises derfor for lave volumer for småskalabryggeriene etter dette tidspunktet. Tallene er dermed ikke direkte sammenlignbare.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2019 19 549 18 588 21 489 27 718 25 593 25 507 28 036 25 751 19 792 22 704 22 859 22 275 138 445 279 861
2020 18 465 19 623 20 710 24 183 27 516 34 861 35 562 28 585 23 479 23 593 24 032 23 249 145 358 303 858
2021 19 391 22 692 29 883 28 233 29 602 33 959 35 025 27 741 25 522 22 649 28 094 27 210 163 760 330 002
2022 19 765 20 177 25 925 31 233 28 855 32 320 0 0 0 0 0 0 158 275 158 275

Salgsutvikling øl

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier og alt importert øl.

Tall fra 2013 og tilbake i tid omfatter ikke all import. Summene for totalt salg er derfor ikke direkte sammenliknbare for tiden før og etter årsskiftet 2013/2014.

Angis i liter

Juni 2022 Juni 2021 Endring i %
Norskbrygget øl 26 807 601 27 149 344 -1,26
Hvorav småskalabryggerier 1 130 089 1 070 009 5,61
Importert øl 5 512 843 6 809 538 -19,04
Totalt ølsalg i Norge 32 320 444 33 958 882 -4.82
Eksport (unntatt taxfree-salg) Juni 2022 Juni 2021 Endring i %
Total eksport 491 277 649 336 -24,34

Import er kun registrert fra 01.01.2014

Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Norskbrygget øl 261 672 266 261 324 873 0,13
Hvorav småskalabryggerier 11 654 004 10 587 623 10,07
Importert øl 62 844 804 60 934 881 3,13
Totalt ølsalg i Norge 324 517 070 322 259 754 0.7
Eksport (unntatt taxfree-salg) Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Total eksport 5 371 402 3 766 153 42,62

Import er kun registrert fra 01.01.2014

Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Norskbrygget øl 126 279 934 128 506 639 -1,73
Hvorav småskalabryggerier 5 145 698 4 673 515 10,10
Importert øl 31 995 354 35 253 511 -9,24
Totalt ølsalg i Norge 158 275 288 163 760 150 -3.35
Eksport (unntatt taxfree-salg) Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Total eksport 2 660 401 1 817 551 46,37

Import er kun registrert fra 01.01.2014

Omsetning fordelt på skatteklasser

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.

Angis i liter

Juni 2022 Juni 2021 Endring i %
Vørterøl 95 063 123 882 -23,26
Kl. A 1 150 015 1 555 699 -26,08
Kl. B 288 463 343 822 -16,10
Kl. C 1 719 4 749 -63,80
Kl. D 26 744 006 27 189 669 -1,64
Sterkøl 554 443 482 341 14,95
Sum totalt 28 833 709 29 700 162 -2,92
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Vørterøl 1 249 508 1 491 695 -16,24
Kl. A 12 132 985 13 038 984 -6,95
Kl. B 2 806 849 3 053 631 -8,08
Kl. C 37 503 174 678 -78,53
Kl. D 261 071 907 259 375 168 0,65
Sterkøl 5 826 731 4 322 391 34,80
Sum totalt 283 125 483 281 456 547 0,59
  Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Vørterøl 529 621 640 810 -17.35
Kl. A 5 133 750 6 053 221 -15.19
Kl. B 1 415 487 1 858 866 -23.85
Kl. C 13 080 38 634 -66.14
Kl. D 126 056 560 129 353 885 -2.55
Sterkøl 2 622 866 1 529 706 71.46
Sum totalt 135 771 364 139 475 122 -2,66

Omsetning fordelt på salgskanaler

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.

Angis i liter

Juni 2022 Juni 2021 Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 6 045 646 4 192 373 44.21
Dagligvare, eget utsalg 22 780 349 25 495 375 -10.65
Kiosk og bensin 7 714 12 414 -37.86
Sum totalt 28 833 709 29 700 162 -2.92
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 46 012 712 24 525 505 87.61
Dagligvare, eget utsalg 237 057 847 256 871 368 -7.71
Kiosk og bensin 54 918 60 744 -9.59
Sum totalt 283 125 477 281 457 617 0.59
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 23 619 856 8 581 491 175.24
Dagligvare, eget utsalg 112 123 767 130 864 846 -14.32
Kiosk og bensin 27 735 29 855 -7.1
Sum totalt 135 771 358 139 476 192 -2.66

Omsetning fordelt på emballasjetyper

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.

Angis i liter

Juni 2022 Juni 2021 Endring i %
Fat/tank 4 976 761 3 363 312 47.97
Boks 22 845 284 25 028 936 -8.72
Flaske 1 011 664 1 307 914 -22.65
Sum totalt 28 833 709 29 700 162 -2.92
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Fat/tank 37 559 894 18 618 477 101.73
Boks 233 899 622 250 389 796 -6.59
Flaske 11 666 179 12 448 274 -6.28
Sum totalt 283 125 695 281 456 547 0.59
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Fat/tank 19 659 784 6 222 977 215.92
Boks 111 616 976 128 271 094 -12.98
Flaske 4 494 796 4 981 051 -9.76
Sum totalt 135 771 556 139 475 122 -2.66

Hva slags øl drikker vi?

Nordmenn er pilsdrikkere, og selv om det har kommet hundrevis av nye øltyper er det butikkpilsen vi drikker desidert mest av. Forbruket av alkoholfritt og alkoholsvakt øl har vokst kraftig de siste årene. Vi drikker lite sterkøl, med framveksten av småskalabryggerier har gitt vekst for øl over 4,7 volumprosent alkohol.