Omsetning av øl totalt

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier og alt importert øl.

Tall fra 2013 og tilbake i tid omfatter ikke all import. Summene for totalt salg er derfor ikke direkte sammenliknbare for tiden før og etter årsskiftet 2013/2014.

Lervig Aktiebryggeri har sluttet å rapportere salgstall f.o.m. juni 2018. Det vises derfor for lave volumer for småskalabryggeriene etter dette tidspunktet. Tallene er dermed ikke direkte sammenlignbare.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2018 19 169 17 689 21 545 24 206 30 073 29 463 30 020 25 286 20 189 22 252 24 001 20 619 112 683 284 512
2019 19 549 18 588 21 489 27 718 25 593 25 507 28 036 25 751 19 792 22 704 22 859 22 275 112 938 279 861
2020 18 465 19 623 20 710 24 183 27 516 34 861 35 562 28 585 23 479 23 593 24 032 23 249 110 497 303 858
2021 19 390 22 692 29 883 28 227 29 602 33 957 0 0 0 0 0 0 129 794 163 751

Salgsutvikling øl

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier og alt importert øl.

Tall fra 2013 og tilbake i tid omfatter ikke all import. Summene for totalt salg er derfor ikke direkte sammenliknbare for tiden før og etter årsskiftet 2013/2014.

Angis i liter

Mai 2021 Mai 2020 Endring i %
Norskbrygget øl 22 194 962 21 912 611 1,29
Hvorav småskalabryggerier 777 117 763 452 1,79
Importert øl 7 406 582 5 603 625 32,17
Totalt ølsalg i Norge 29 601 544 27 516 236 7.58
Eksport (unntatt taxfree-salg) Mai 2021 Mai 2020 Endring i %
Total eksport 316 829 231 861 36,65

Import er kun registrert fra 01.01.2014

Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Norskbrygget øl 263 640 911 235 384 348 12,00
Hvorav småskalabryggerier 10 643 229 9 863 150 7,91
Importert øl 59 513 702 42 035 384 41,58
Totalt ølsalg i Norge 323 154 613 277 419 732 16.49
Eksport (unntatt taxfree-salg) Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Total eksport 3 615 117 3 842 875 -5,93

Import er kun registrert fra 01.01.2014

Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Norskbrygget øl 101 350 138 91 926 770 10,25
Hvorav småskalabryggerier 3 596 349 3 365 928 6,85
Importert øl 28 443 973 18 570 450 53,17
Totalt ølsalg i Norge 129 794 111 110 497 220 17.46
Eksport (unntatt taxfree-salg) Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Total eksport 1 413 415 1 237 149 14,25

Import er kun registrert fra 01.01.2014

Omsetning fordelt på skatteklasser

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.

Angis i liter

Mai 2021 Mai 2020 Endring i %
Vørterøl 106 483 144 291 -26,20
Kl. A 1 216 592 1 021 366 19,11
Kl. B 384 587 238 899 60,98
Kl. C 3 776 31 829 -88,14
Kl. D 22 158 880 21 907 405 1,15
Sterkøl 270 000 269 690 0,11
Sum totalt 24 140 318 23 613 480 2,23
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Vørterøl 1 531 835 1 453 693 5,38
Kl. A 13 179 528 10 515 580 25,33
Kl. B 3 027 886 2 059 399 47,03
Kl. C 198 943 263 371 -24,46
Kl. D 261 016 541 231 809 837 12,60
Sterkøl 4 349 443 6 019 301 -27,74
Sum totalt 283 304 176 252 121 181 12,37
  Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Vørterøl 516 928 570 359 -9.37
Kl. A 4 497 522 3 654 830 23.06
Kl. B 1 515 044 883 643 71.45
Kl. C 33 885 108 265 -68.7
Kl. D 102 151 824 92 225 542 10.76
Sterkøl 1 051 256 1 579 458 -33.44
Sum totalt 109 766 459 99 022 097 10,85

Omsetning fordelt på salgskanaler

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.

Angis i liter

Mai 2021 Mai 2020 Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 1 992 659 1 869 283 6.6
Sum totalt 24 141 388 23 613 480 2.24
Dagligvare, eget utsalg 22 143 740 21 739 856 1.86
Kiosk og bensin 4 989 4 341 14.93
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 24 513 693 43 671 853 -43.87
Sum totalt 283 305 246 252 121 181 12.37
Dagligvare, eget utsalg 258 737 141 208 387 287 24.16
Kiosk og bensin 54 412 62 041 -12.3
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 4 393 053 10 829 303 -59.43
Sum totalt 109 767 529 99 022 097 10.85
Dagligvare, eget utsalg 105 357 035 88 176 569 19.48
Kiosk og bensin 17 441 16 225 7.49

Omsetning fordelt på emballasjetyper

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.

Angis i liter

Mai 2021 Mai 2020 Endring i %
Fat/tank 1 586 203 1 554 680 2.03
Boks 21 633 464 21 130 812 2.38
Flaske 920 651 927 988 -0.79
Sum totalt 24 140 318 23 613 480 2.23
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Fat/tank 18 777 267 35 731 273 -47.45
Boks 252 000 395 203 339 243 23.93
Flaske 12 526 514 13 050 665 -4.02
Sum totalt 283 304 176 252 121 181 12.37
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Fat/tank 2 857 825 8 841 788 -67.68
Boks 103 245 875 86 393 960 19.51
Flaske 3 662 759 3 786 349 -3.26
Sum totalt 109 766 459 99 022 097 10.85

Hva slags øl drikker vi?

Nordmenn er pilsdrikkere, og selv om det har kommet hundrevis av nye øltyper er det butikkpilsen vi drikker desidert mest av. Forbruket av alkoholfritt og alkoholsvakt øl har vokst kraftig de siste årene. Vi drikker lite sterkøl, med framveksten av småskalabryggerier har gitt vekst for øl over 4,7 volumprosent alkohol.