Omsetning av øl totalt

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier og alt importert øl.

Tall fra 2013 og tilbake i tid omfatter ikke all import. Summene for totalt salg er derfor ikke direkte sammenliknbare for tiden før og etter årsskiftet 2013/2014.

Lervig Aktiebryggeri har sluttet å rapportere salgstall f.o.m. juni 2018. Det vises derfor for lave volumer for småskalabryggeriene etter dette tidspunktet. Tallene er dermed ikke direkte sammenlignbare.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2019 19 549 18 588 21 489 27 718 25 593 25 507 28 036 25 751 19 792 22 704 22 859 22 275 87 345 279 861
2020 18 465 19 623 20 710 24 183 27 516 34 861 35 562 28 585 23 479 23 593 24 032 23 249 82 981 303 858
2021 19 391 22 692 29 883 28 233 29 602 33 959 35 025 27 741 25 522 22 649 28 094 27 210 100 200 330 002
2022 19 765 20 157 25 928 31 027 28 817 32 337 24 646 26 380 23 289 22 026 25 367 24 780 96 877 304 520

Salgsutvikling øl

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier og alt importert øl.

Tall fra 2013 og tilbake i tid omfatter ikke all import. Summene for totalt salg er derfor ikke direkte sammenliknbare for tiden før og etter årsskiftet 2013/2014.

Angis i liter

April 2022 April 2021 Endring i %
Norskbrygget øl 24 367 448 21 652 265 12,54
Hvorav småskalabryggerier 895 220 700 592 27,78
Importert øl 6 659 584 6 580 240 1,21
Totalt ølsalg i Norge 31 027 032 28 232 505 9.9
Eksport (unntatt taxfree-salg) April 2022 April 2021 Endring i %
Total eksport 329 312 391 780 -15,94

Import er kun registrert fra 01.01.2014

Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Norskbrygget øl 261 895 600 263 365 682 -0,56
Hvorav småskalabryggerier 11 497 139 10 636 686 8,09
Importert øl 64 783 163 57 710 745 12,25
Totalt ølsalg i Norge 326 678 763 321 076 427 1.74
Eksport (unntatt taxfree-salg) Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Total eksport 5 245 967 3 296 424 59,14

Import er kun registrert fra 01.01.2014

Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Norskbrygget øl 77 158 926 79 162 297 -2,53
Hvorav småskalabryggerier 3 141 671 2 826 353 11,16
Importert øl 19 717 593 21 037 391 -6,27
Totalt ølsalg i Norge 96 876 519 100 199 688 -3.32
Eksport (unntatt taxfree-salg) Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Total eksport 1 580 276 862 861 83,14

Import er kun registrert fra 01.01.2014

Omsetning fordelt på skatteklasser

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.

Angis i liter

April 2022 April 2021 Endring i %
Vørterøl 89 620 112 947 -20,65
Kl. A 889 235 919 358 -3,28
Kl. B 247 140 410 435 -39,79
Kl. C 2 095 4 007 -47,72
Kl. D 24 139 848 21 614 664 11,68
Sterkøl 450 131 197 349 128,09
Sum totalt 25 818 069 23 258 760 11,00
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Vørterøl 1 292 064 1 569 643 -17,68
Kl. A 12 638 646 12 984 302 -2,66
Kl. B 3 019 725 2 882 198 4,77
Kl. C 40 087 226 996 -82,34
Kl. D 261 687 891 260 777 096 0,35
Sterkøl 5 473 004 4 345 236 25,95
Sum totalt 284 151 417 282 785 471 0,48
  Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Vørterøl 341 812 410 445 -16.72
Kl. A 2 867 120 3 280 930 -12.61
Kl. B 899 954 1 130 457 -20.39
Kl. C 7 139 30 109 -76.29
Kl. D 77 323 633 80 004 974 -3.35
Sterkøl 1 516 792 777 359 95.12
Sum totalt 82 956 450 85 634 274 -3,13

Omsetning fordelt på salgskanaler

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.

Angis i liter

April 2022 April 2021 Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 4 273 483 674 355 533.71
Dagligvare, eget utsalg 21 539 394 22 580 541 -4.61
Kiosk og bensin 5 187 3 864 34.24
Sum totalt 25 818 064 23 258 760 11
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 41 365 641 24 386 382 69.63
Dagligvare, eget utsalg 242 727 391 258 345 325 -6.05
Kiosk og bensin 59 450 53 764 10.58
Sum totalt 284 152 482 282 785 471 0.48
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 12 787 753 2 396 459 433.61
Dagligvare, eget utsalg 70 153 828 83 225 363 -15.71
Kiosk og bensin 14 864 12 452 19.37
Sum totalt 82 956 445 85 634 274 -3.13

Omsetning fordelt på emballasjetyper

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.

Angis i liter

April 2022 April 2021 Endring i %
Fat/tank 3 564 975 397 284 797.34
Boks 21 427 419 22 036 656 -2.76
Flaske 825 670 824 820 0.1
Sum totalt 25 818 064 23 258 760 11
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Fat/tank 33 478 643 18 747 494 78.58
Boks 238 769 309 251 493 754 -5.06
Flaske 11 903 678 12 544 223 -5.11
Sum totalt 284 151 630 282 785 471 0.48
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Fat/tank 10 628 928 1 273 372 734.71
Boks 69 823 991 81 608 422 -14.44
Flaske 2 503 724 2 752 480 -9.04
Sum totalt 82 956 643 85 634 274 -3.13

Hva slags øl drikker vi?

Nordmenn er pilsdrikkere, og selv om det har kommet hundrevis av nye øltyper er det butikkpilsen vi drikker desidert mest av. Forbruket av alkoholfritt og alkoholsvakt øl har vokst kraftig de siste årene. Vi drikker lite sterkøl, med framveksten av småskalabryggerier har gitt vekst for øl over 4,7 volumprosent alkohol.