Omsetning av øl totalt

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier og alt importert øl.

Tall fra 2013 og tilbake i tid omfatter ikke all import. Summene for totalt salg er derfor ikke direkte sammenliknbare for tiden før og etter årsskiftet 2013/2014.

Lervig Aktiebryggeri har sluttet å rapportere salgstall f.o.m. juni 2018. Det vises derfor for lave volumer for småskalabryggeriene etter dette tidspunktet. Tallene er dermed ikke direkte sammenlignbare.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2018 19 169 17 689 21 545 24 206 30 073 29 463 30 020 25 286 20 189 22 252 24 001 20 619 82 610 284 512
2019 19 549 18 588 21 489 27 718 25 593 25 507 28 036 25 751 19 792 22 704 22 859 22 275 87 345 279 861
2020 18 465 19 623 20 710 24 183 27 516 34 861 35 562 28 585 23 479 23 593 24 032 23 249 82 981 303 858
2021 19 390 22 692 29 883 28 227 0 0 0 0 0 0 0 0 100 192 100 192

Salgsutvikling øl

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier og alt importert øl.

Tall fra 2013 og tilbake i tid omfatter ikke all import. Summene for totalt salg er derfor ikke direkte sammenliknbare for tiden før og etter årsskiftet 2013/2014.

Angis i liter

April 2021 April 2020 Endring i %
Norskbrygget øl 21 646 763 21 396 453 1,17
Hvorav småskalabryggerier 695 090 649 332 7,05
Importert øl 6 580 240 2 786 127 136,18
Totalt ølsalg i Norge 28 227 003 24 182 580 16.72
Eksport (unntatt taxfree-salg) April 2021 April 2020 Endring i %
Total eksport 391 780 119 814 226,99

Import er kun registrert fra 01.01.2014

Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Norskbrygget øl 263 358 430 234 129 584 12,48
Hvorav småskalabryggerier 10 629 434 9 954 616 6,78
Importert øl 57 710 745 41 366 652 39,51
Totalt ølsalg i Norge 321 069 175 275 496 236 16.54
Eksport (unntatt taxfree-salg) Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Total eksport 3 530 149 3 980 823 -11,32

Import er kun registrert fra 01.01.2014

Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Norskbrygget øl 79 155 046 70 014 159 13,06
Hvorav småskalabryggerier 2 819 102 2 602 476 8,32
Importert øl 21 037 391 12 966 825 62,24
Totalt ølsalg i Norge 100 192 437 82 980 984 20.74
Eksport (unntatt taxfree-salg) Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Total eksport 1 096 586 1 005 288 9,08

Import er kun registrert fra 01.01.2014

Omsetning fordelt på skatteklasser

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.

Angis i liter

April 2021 April 2020 Endring i %
Vørterøl 112 947 118 008 -4,29
Kl. A 919 358 910 922 0,93
Kl. B 410 435 266 580 53,96
Kl. C 4 007 21 252 -81,15
Kl. D 21 608 346 21 726 978 -0,55
Sterkøl 197 153 108 767 81,26
Sum totalt 23 252 246 23 152 507 0,43
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Vørterøl 1 569 643 1 464 377 7,19
Kl. A 12 984 302 10 508 205 23,56
Kl. B 2 882 198 2 015 357 43,01
Kl. C 226 996 259 005 -12,36
Kl. D 260 764 976 230 796 119 12,98
Sterkøl 4 349 093 6 333 215 -31,33
Sum totalt 282 777 208 251 376 278 12,49
  Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Vørterøl 410 445 426 068 -3.67
Kl. A 3 280 930 2 633 464 24.59
Kl. B 1 130 457 644 744 75.33
Kl. C 30 109 76 436 -60.61
Kl. D 79 992 854 70 318 137 13.76
Sterkøl 781 216 1 309 768 -40.35
Sum totalt 85 626 011 75 408 617 13,55

Omsetning fordelt på salgskanaler

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.

Angis i liter

April 2021 April 2020 Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 674 057 262 220 157.06
Sum totalt 23 252 246 23 152 507 0.43
Dagligvare, eget utsalg 22 574 325 22 886 907 -1.37
Kiosk og bensin 3 864 3 380 14.32
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 24 390 277 46 665 467 -47.73
Sum totalt 282 777 208 251 376 278 12.49
Dagligvare, eget utsalg 258 333 167 204 649 629 26.23
Kiosk og bensin 53 764 61 182 -12.12
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 2 400 354 8 960 020 -73.21
Sum totalt 85 626 011 75 408 617 13.55
Dagligvare, eget utsalg 83 213 205 66 436 713 25.25
Kiosk og bensin 12 452 11 884 4.78

Omsetning fordelt på emballasjetyper

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.

Angis i liter

April 2021 April 2020 Endring i %
Fat/tank 397 224 124 275 219.63
Boks 22 035 704 22 154 711 -0.54
Flaske 819 318 873 521 -6.21
Sum totalt 23 252 246 23 152 507 0.43
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Fat/tank 18 745 744 38 277 737 -51.03
Boks 251 497 743 199 700 346 25.94
Flaske 12 533 721 13 398 195 -6.45
Sum totalt 282 777 208 251 376 278 12.49
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Fat/tank 1 271 622 7 287 108 -82.55
Boks 81 612 411 65 263 148 25.05
Flaske 2 741 978 2 858 361 -4.07
Sum totalt 85 626 011 75 408 617 13.55

Hva slags øl drikker vi?

Nordmenn er pilsdrikkere, og selv om det har kommet hundrevis av nye øltyper er det butikkpilsen vi drikker desidert mest av. Forbruket av alkoholfritt og alkoholsvakt øl har vokst kraftig de siste årene. Vi drikker lite sterkøl, med framveksten av småskalabryggerier har gitt vekst for øl over 4,7 volumprosent alkohol.