Omsetning av øl totalt

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier og alt importert øl.

Tall fra 2013 og tilbake i tid omfatter ikke all import. Summene for totalt salg er derfor ikke direkte sammenliknbare for tiden før og etter årsskiftet 2013/2014.

Lervig Aktiebryggeri har sluttet å rapportere salgstall f.o.m. juni 2018. Det vises derfor for lave volumer for småskalabryggeriene etter dette tidspunktet. Tallene er dermed ikke direkte sammenlignbare.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2019 19 549 18 588 21 489 27 718 25 593 25 507 28 036 25 751 19 792 22 704 22 859 22 275 59 627 279 861
2020 18 465 19 623 20 710 24 183 27 516 34 861 35 562 28 585 23 479 23 593 24 032 23 249 58 798 303 858
2021 19 391 22 692 29 883 28 233 29 602 33 959 35 025 27 741 25 522 22 649 28 094 27 210 71 967 330 002
2022 19 765 20 177 25 925 31 231 0 0 0 0 0 0 0 0 65 867 97 098

Salgsutvikling øl

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier og alt importert øl.

Tall fra 2013 og tilbake i tid omfatter ikke all import. Summene for totalt salg er derfor ikke direkte sammenliknbare for tiden før og etter årsskiftet 2013/2014.

Angis i liter

Mars 2022 Mars 2021 Endring i %
Norskbrygget øl 21 125 012 23 015 347 -8,21
Hvorav småskalabryggerier 933 218 889 468 4,92
Importert øl 4 800 012 6 868 028 -30,11
Totalt ølsalg i Norge 25 925 024 29 883 375 -13.25
Eksport (unntatt taxfree-salg) Mars 2022 Mars 2021 Endring i %
Total eksport 679 889 204 332 232,74

Import er kun registrert fra 01.01.2014

Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Norskbrygget øl 259 180 417 263 109 870 -1,49
Hvorav småskalabryggerier 11 302 511 10 585 426 6,77
Importert øl 64 721 010 53 916 632 20,04
Totalt ølsalg i Norge 323 901 427 317 026 502 2.17
Eksport (unntatt taxfree-salg) Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Total eksport 5 308 435 3 024 458 75,52

Import er kun registrert fra 01.01.2014

Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Norskbrygget øl 52 791 478 57 510 032 -8,20
Hvorav småskalabryggerier 2 246 451 2 125 761 5,68
Importert øl 13 075 200 14 457 151 -9,56
Totalt ølsalg i Norge 65 866 678 71 967 183 -8.48
Eksport (unntatt taxfree-salg) Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Total eksport 1 250 964 471 081 165,55

Import er kun registrert fra 01.01.2014

Omsetning fordelt på skatteklasser

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.

Angis i liter

Mars 2022 Mars 2021 Endring i %
Vørterøl 103 276 127 473 -18,98
Kl. A 847 257 975 198 -13,12
Kl. B 225 707 280 507 -19,54
Kl. C 3 047 6 484 -53,01
Kl. D 21 055 962 23 468 292 -10,28
Sterkøl 492 388 250 421 96,62
Sum totalt 22 727 637 25 108 375 -9,48
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Vørterøl 1 315 391 1 574 704 -16,47
Kl. A 12 668 769 12 975 866 -2,37
Kl. B 3 183 020 2 738 343 16,24
Kl. C 41 999 244 241 -82,80
Kl. D 259 162 707 260 889 410 -0,66
Sterkøl 5 220 222 4 256 654 22,64
Sum totalt 281 592 108 282 679 218 -0,38
  Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Vørterøl 252 192 297 498 -15.23
Kl. A 1 977 885 2 361 572 -16.25
Kl. B 652 814 720 022 -9.33
Kl. C 5 044 26 102 -80.68
Kl. D 53 183 785 58 390 310 -8.92
Sterkøl 1 066 661 580 010 83.9
Sum totalt 57 138 381 62 375 514 -8,40

Omsetning fordelt på salgskanaler

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.

Angis i liter

Mars 2022 Mars 2021 Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 4 419 749 769 771 474.16
Dagligvare, eget utsalg 18 303 987 24 335 074 -24.78
Kiosk og bensin 3 901 3 530 10.51
Sum totalt 22 727 637 25 108 375 -9.48
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 37 766 513 23 974 247 57.53
Dagligvare, eget utsalg 243 768 538 258 651 691 -5.75
Kiosk og bensin 58 127 53 280 9.1
Sum totalt 281 593 178 282 679 218 -0.38
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 8 514 270 1 722 104 394.41
Dagligvare, eget utsalg 48 614 434 60 644 822 -19.84
Kiosk og bensin 9 677 8 588 12.68
Sum totalt 57 138 381 62 375 514 -8.4

Omsetning fordelt på emballasjetyper

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.

Angis i liter

Mars 2022 Mars 2021 Endring i %
Fat/tank 3 731 564 410 819 808.32
Boks 18 195 531 23 876 783 -23.79
Flaske 800 542 820 773 -2.46
Sum totalt 22 727 637 25 108 375 -9.48
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Fat/tank 30 310 952 18 474 485 64.07
Boks 239 378 546 251 611 809 -4.86
Flaske 11 902 828 12 592 924 -5.48
Sum totalt 281 592 326 282 679 218 -0.38
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Fat/tank 7 063 953 876 088 706.31
Boks 48 396 572 59 571 766 -18.76
Flaske 1 678 054 1 927 660 -12.95
Sum totalt 57 138 579 62 375 514 -8.4

Hva slags øl drikker vi?

Nordmenn er pilsdrikkere, og selv om det har kommet hundrevis av nye øltyper er det butikkpilsen vi drikker desidert mest av. Forbruket av alkoholfritt og alkoholsvakt øl har vokst kraftig de siste årene. Vi drikker lite sterkøl, med framveksten av småskalabryggerier har gitt vekst for øl over 4,7 volumprosent alkohol.