Omsetning av øl totalt

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier og alt importert øl.

Tall fra 2013 og tilbake i tid omfatter ikke all import. Summene for totalt salg er derfor ikke direkte sammenliknbare for tiden før og etter årsskiftet 2013/2014.

Lervig Aktiebryggeri har sluttet å rapportere salgstall f.o.m. juni 2018. Det vises derfor for lave volumer for småskalabryggeriene etter dette tidspunktet. Tallene er dermed ikke direkte sammenlignbare.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2018 19 169 17 689 21 545 24 206 30 073 29 463 30 020 25 286 20 189 22 252 24 001 20 619 263 893 284 512
2019 19 549 18 588 21 489 27 718 25 593 25 507 28 036 25 751 19 792 22 704 22 859 22 275 257 586 279 861
2020 18 465 19 623 20 710 24 183 27 516 34 861 35 562 28 585 23 479 23 593 24 032 23 249 280 609 303 858
2021 19 391 22 692 29 883 28 233 29 602 33 959 35 025 27 741 25 522 22 649 28 094 27 210 302 792 330 002

Salgsutvikling øl

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier og alt importert øl.

Tall fra 2013 og tilbake i tid omfatter ikke all import. Summene for totalt salg er derfor ikke direkte sammenliknbare for tiden før og etter årsskiftet 2013/2014.

Angis i liter

November 2021 November 2020 Endring i %
Norskbrygget øl 23 646 776 21 135 687 11,88
Hvorav småskalabryggerier 1 131 034 924 923 22,28
Importert øl 4 447 382 2 895 981 53,57
Totalt ølsalg i Norge 28 094 158 24 031 668 16.9
Eksport (unntatt taxfree-salg) November 2021 November 2020 Endring i %
Total eksport 562 680 218 787 157,18

Import er kun registrert fra 01.01.2014

Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Norskbrygget øl 263 004 618 253 800 993 3,63
Hvorav småskalabryggerier 11 087 928 10 472 296 5,88
Importert øl 63 035 824 49 082 906 28,43
Totalt ølsalg i Norge 326 040 442 302 883 899 7.65
Eksport (unntatt taxfree-salg) Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Total eksport 4 454 221 3 356 769 32,69

Import er kun registrert fra 01.01.2014

Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Norskbrygget øl 242 748 216 233 961 142 3,76
Hvorav småskalabryggerier 10 331 849 9 656 730 6,99
Importert øl 60 043 487 46 647 842 28,72
Totalt ølsalg i Norge 302 791 703 280 608 984 7.91
Eksport (unntatt taxfree-salg) Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Total eksport 4 179 200 3 163 830 32,09

Import er kun registrert fra 01.01.2014

Omsetning fordelt på skatteklasser

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.

Angis i liter

November 2021 November 2020 Endring i %
Vørterøl 151 686 108 569 39,71
Kl. A 1 439 259 1 355 277 6,20
Kl. B 179 012 181 173 -1,19
Kl. C 6 372 26 092 -75,58
Kl. D 23 057 285 20 470 028 12,64
Sterkøl 592 876 331 880 78,64
Sum totalt 25 426 490 22 473 019 13,14
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Vørterøl 1 342 186 1 594 929 -15,85
Kl. A 13 067 053 12 130 364 7,72
Kl. B 3 239 029 2 368 219 36,77
Kl. C 85 202 267 024 -68,09
Kl. D 263 418 360 250 796 046 5,03
Sterkøl 4 684 192 5 105 041 -8,24
Sum totalt 285 836 022 272 261 623 4,99
  Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Vørterøl 1 187 062 1 430 142 -17
Kl. A 11 775 932 11 045 715 6.61
Kl. B 3 016 413 2 173 869 38.76
Kl. C 61 067 249 188 -75.49
Kl. D 243 593 663 231 265 562 5.33
Sterkøl 4 350 663 4 544 116 -4.26
Sum totalt 263 984 800 250 708 592 5,30

Omsetning fordelt på salgskanaler

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.

Angis i liter

November 2021 November 2020 Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 4 052 086 1 126 444 259.72
Dagligvare, eget utsalg 21 371 007 21 343 582 0.13
Kiosk og bensin 3 397 2 993 13.5
Sum totalt 25 426 490 22 473 019 13.14
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 30 765 911 33 757 958 -8.86
Dagligvare, eget utsalg 255 016 624 238 450 451 6.95
Kiosk og bensin 54 557 53 214 2.52
Sum totalt 285 837 092 272 261 623 4.99
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 29 362 244 29 546 276 -0.62
Dagligvare, eget utsalg 234 572 190 221 112 241 6.09
Kiosk og bensin 51 436 50 075 2.72
Sum totalt 263 985 870 250 708 592 5.3

Omsetning fordelt på emballasjetyper

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.

Angis i liter

November 2021 November 2020 Endring i %
Fat/tank 3 209 227 672 368 377.3
Boks 20 403 268 20 138 595 1.31
Flaske 1 813 995 1 662 056 9.14
Sum totalt 25 426 490 22 473 019 13.14
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Fat/tank 23 953 206 27 310 762 -12.29
Boks 249 636 820 232 245 622 7.49
Flaske 12 246 016 12 705 239 -3.61
Sum totalt 285 836 042 272 261 623 4.99
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Fat/tank 23 003 066 23 811 090 -3.39
Boks 229 940 665 215 452 325 6.72
Flaske 11 041 089 11 445 177 -3.53
Sum totalt 263 984 820 250 708 592 5.3

Hva slags øl drikker vi?

Nordmenn er pilsdrikkere, og selv om det har kommet hundrevis av nye øltyper er det butikkpilsen vi drikker desidert mest av. Forbruket av alkoholfritt og alkoholsvakt øl har vokst kraftig de siste årene. Vi drikker lite sterkøl, med framveksten av småskalabryggerier har gitt vekst for øl over 4,7 volumprosent alkohol.