Omsetning av øl totalt

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier og alt importert øl.

Tall fra 2013 og tilbake i tid omfatter ikke all import. Summene for totalt salg er derfor ikke direkte sammenliknbare for tiden før og etter årsskiftet 2013/2014.

Lervig Aktiebryggeri har sluttet å rapportere salgstall f.o.m. juni 2018. Det vises derfor for lave volumer for småskalabryggeriene etter dette tidspunktet. Tallene er dermed ikke direkte sammenlignbare.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2020 18 465 19 623 20 710 24 183 27 516 34 861 35 562 28 585 23 479 23 593 24 032 23 249 18 465 303 858
2021 19 391 22 692 29 883 28 233 29 602 33 959 35 025 27 741 25 522 22 649 28 094 27 210 19 391 330 002
2022 19 765 20 157 25 928 31 027 28 817 32 337 24 646 26 380 23 289 22 026 25 367 24 780 19 765 304 520
2023 18 898 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 898 18 898

Salgsutvikling øl

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier og alt importert øl.

Tall fra 2013 og tilbake i tid omfatter ikke all import. Summene for totalt salg er derfor ikke direkte sammenliknbare for tiden før og etter årsskiftet 2013/2014.

Angis i liter

Januar 2023 Januar 2022 Endring i %
Norskbrygget øl 16 476 761 15 359 500 7,27
Hvorav småskalabryggerier 526 254 526 236 0,00
Importert øl 2 421 005 4 405 147 -45,04
Totalt ølsalg i Norge 18 897 766 19 764 647 -4.39
Eksport (unntatt taxfree-salg) Januar 2023 Januar 2022 Endring i %
Total eksport 397 821 181 962 118,63

Import er kun registrert fra 01.01.2014

Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Norskbrygget øl 248 631 645 262 615 436 -5,32
Hvorav småskalabryggerier 10 404 380 11 132 347 -6,54
Importert øl 55 021 294 67 759 807 -18,80
Totalt ølsalg i Norge 303 652 939 330 375 243 -8.09
Eksport (unntatt taxfree-salg) Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Total eksport 5 587 430 4 606 242 21,30

Import er kun registrert fra 01.01.2014

Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Norskbrygget øl 16 476 761 15 359 500 7,27
Hvorav småskalabryggerier 526 254 526 236 0,00
Importert øl 2 421 005 4 405 147 -45,04
Totalt ølsalg i Norge 18 897 766 19 764 647 -4.39
Eksport (unntatt taxfree-salg) Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Total eksport 397 821 181 962 118,63

Import er kun registrert fra 01.01.2014

Omsetning fordelt på skatteklasser

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.

Angis i liter

Januar 2023 Januar 2022 Endring i %
Vørterøl 68 555 72 120 -4,94
Kl. A 534 641 496 430 7,70
Kl. B 181 533 140 866 28,87
Kl. C 3 844 1 543 149,13
Kl. D 16 456 786 15 702 114 4,81
Sterkøl 304 097 198 636 53,09
Sum totalt 17 549 456 16 611 709 5,65
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Vørterøl 1 140 545 1 347 370 -15,35
Kl. A 11 066 107 12 914 188 -14,31
Kl. B 2 781 554 3 185 899 -12,69
Kl. C 33 074 51 722 -36,05
Kl. D 245 747 491 263 296 567 -6,67
Sterkøl 5 810 719 4 783 997 21,46
Sum totalt 266 579 490 285 579 743 -6,65
  Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Vørterøl 68 555 72 120 -4.94
Kl. A 534 641 496 430 7.7
Kl. B 181 533 140 866 28.87
Kl. C 3 844 1 543 149.13
Kl. D 16 456 786 15 702 114 4.81
Sterkøl 304 097 198 636 53.09
Sum totalt 17 549 456 16 611 709 5,65

Omsetning fordelt på salgskanaler

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.

Angis i liter

Januar 2023 Januar 2022 Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 2 660 760 1 126 236 136.25
Dagligvare, eget utsalg 14 884 731 15 482 696 -3.86
Kiosk og bensin 3 965 2 777 42.78
Sum totalt 17 549 456 16 611 709 5.65
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 50 182 634 31 791 305 57.85
Dagligvare, eget utsalg 216 329 613 253 731 533 -14.74
Kiosk og bensin 67 237 57 975 15.98
Sum totalt 266 579 484 285 580 813 -6.65
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 2 660 760 1 126 236 136.25
Dagligvare, eget utsalg 14 884 731 15 482 696 -3.86
Kiosk og bensin 3 965 2 777 42.78
Sum totalt 17 549 456 16 611 709 5.65

Omsetning fordelt på emballasjetyper

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.

Angis i liter

Januar 2023 Januar 2022 Endring i %
Fat/tank 2 253 216 856 956 162.93
Boks 14 858 064 15 416 940 -3.63
Flaske 438 176 338 011 29.63
Sum totalt 17 549 456 16 611 907 5.64
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Fat/tank 41 722 144 24 892 835 67.61
Boks 215 222 472 248 759 410 -13.48
Flaske 9 634 868 11 927 716 -19.22
Sum totalt 266 579 484 285 579 961 -6.65
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Fat/tank 2 253 216 856 956 162.93
Boks 14 858 064 15 416 940 -3.63
Flaske 438 176 338 011 29.63
Sum totalt 17 549 456 16 611 907 5.64

Hva slags øl drikker vi?

Nordmenn er pilsdrikkere, og selv om det har kommet hundrevis av nye øltyper er det butikkpilsen vi drikker desidert mest av. Forbruket av alkoholfritt og alkoholsvakt øl har vokst kraftig de siste årene. Vi drikker lite sterkøl, med framveksten av småskalabryggerier har gitt vekst for øl over 4,7 volumprosent alkohol.