Omsetning av øl totalt

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier og alt importert øl.

Tall fra 2013 og tilbake i tid omfatter ikke all import. Summene for totalt salg er derfor ikke direkte sammenliknbare for tiden før og etter årsskiftet 2013/2014.

Lervig Aktiebryggeri har sluttet å rapportere salgstall f.o.m. juni 2018. Det vises derfor for lave volumer for småskalabryggeriene etter dette tidspunktet. Tallene er dermed ikke direkte sammenlignbare.

Angis i millioner liter. Hold over stolpene for å se reelle tall.

Angis i 1000 liter

År Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Hittil i år Totalt
2019 19 549 18 588 21 489 27 718 25 593 25 507 28 036 25 751 19 792 22 704 22 859 22 275 234 727 279 861
2020 18 465 19 623 20 710 24 183 27 516 34 861 35 562 28 585 23 479 23 593 24 032 23 249 256 577 303 858
2021 19 391 22 692 29 883 28 233 29 602 33 959 35 025 27 741 25 522 22 649 28 094 27 210 274 698 330 002
2022 19 765 20 177 25 925 31 233 28 855 32 337 24 646 26 448 23 289 22 026 0 0 254 701 254 701

Salgsutvikling øl

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier og alt importert øl.

Tall fra 2013 og tilbake i tid omfatter ikke all import. Summene for totalt salg er derfor ikke direkte sammenliknbare for tiden før og etter årsskiftet 2013/2014.

Angis i liter

Oktober 2022 Oktober 2021 Endring i %
Norskbrygget øl 17 887 806 18 213 741 -1,79
Hvorav småskalabryggerier 952 463 1 085 846 -12,28
Importert øl 4 137 974 4 435 496 -6,71
Totalt ølsalg i Norge 22 025 780 22 649 237 -2.75
Eksport (unntatt taxfree-salg) Oktober 2022 Oktober 2021 Endring i %
Total eksport 271 197 505 640 -46,37

Import er kun registrert fra 01.01.2014

Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Norskbrygget øl 249 892 574 260 493 529 -4,07
Hvorav småskalabryggerier 10 773 099 10 881 817 -1,00
Importert øl 60 113 078 61 484 423 -2,23
Totalt ølsalg i Norge 310 005 652 321 977 952 -3.72
Eksport (unntatt taxfree-salg) Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Total eksport 5 233 484 4 110 328 27,33

Import er kun registrert fra 01.01.2014

Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Norskbrygget øl 205 095 043 219 101 440 -6,39
Hvorav småskalabryggerier 8 792 093 9 200 815 -4,44
Importert øl 49 606 222 55 596 105 -10,77
Totalt ølsalg i Norge 254 701 265 274 697 545 -7.28
Eksport (unntatt taxfree-salg) Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Total eksport 4 321 452 3 616 520 19,49

Import er kun registrert fra 01.01.2014

Omsetning fordelt på skatteklasser

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.

Angis i liter

Oktober 2022 Oktober 2021 Endring i %
Vørterøl 83 929 50 301 66,85
Kl. A 726 738 829 868 -12,43
Kl. B 185 193 166 794 11,03
Kl. C 2 585 3 430 -24,64
Kl. D 17 422 962 18 146 798 -3,99
Sterkøl 699 646 769 505 -9,08
Sum totalt 19 121 053 19 966 696 -4,24
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Vørterøl 1 224 894 1 299 069 -5,71
Kl. A 11 235 833 12 983 071 -13,46
Kl. B 2 761 505 3 241 190 -14,80
Kl. C 34 799 104 922 -66,83
Kl. D 247 471 987 260 831 103 -5,12
Sterkøl 5 606 833 4 423 196 26,76
Sum totalt 268 335 851 282 882 551 -5,14
  Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Vørterøl 899 573 1 035 376 -13.12
Kl. A 8 520 050 10 336 673 -17.57
Kl. B 2 348 678 2 837 401 -17.22
Kl. C 26 437 54 695 -51.66
Kl. D 203 639 133 220 536 378 -7.66
Sterkøl 4 631 049 3 757 787 23.24
Sum totalt 220 064 920 238 558 310 -7,75

Omsetning fordelt på salgskanaler

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.

Angis i liter

Oktober 2022 Oktober 2021 Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 3 757 153 4 143 584 -9.33
Dagligvare, eget utsalg 15 360 188 15 819 959 -2.91
Kiosk og bensin 3 712 3 153 17.73
Sum totalt 19 121 053 19 966 696 -4.24
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 46 605 036 27 840 269 67.4
Dagligvare, eget utsalg 221 665 317 254 989 199 -13.07
Kiosk og bensin 65 492 54 153 20.94
Sum totalt 268 335 845 282 883 621 -5.14
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Uteliv, Vinmonopolet 40 940 847 25 310 158 61.76
Dagligvare, eget utsalg 179 067 574 213 201 183 -16.01
Kiosk og bensin 56 493 48 039 17.6
Sum totalt 220 064 914 238 559 380 -7.75

Omsetning fordelt på emballasjetyper

Omfatter over 100 av Norges største bryggerier pluss ca. 20 % av importert øl fram t.o.m. 2013 og ca 40 % av importert øl f.o.m. 2014.

Angis i liter

Oktober 2022 Oktober 2021 Endring i %
Fat/tank 2 931 667 3 208 772 -8.64
Boks 15 291 193 15 631 557 -2.18
Flaske 898 193 1 126 387 -20.26
Sum totalt 19 121 053 19 966 716 -4.24
Siste 12 mnd Forrige 12 mnd Endring i %
Fat/tank 38 395 075 21 416 347 79.28
Boks 219 439 195 249 372 147 -12
Flaske 10 501 773 12 094 077 -13.17
Sum totalt 268 336 043 282 882 571 -5.14
Hittil i år Samme periode i fjor Endring i %
Fat/tank 34 065 827 19 793 839 72.1
Boks 178 422 852 209 537 397 -14.85
Flaske 7 576 433 9 227 094 -17.89
Sum totalt 220 065 112 238 558 330 -7.75

Hva slags øl drikker vi?

Nordmenn er pilsdrikkere, og selv om det har kommet hundrevis av nye øltyper er det butikkpilsen vi drikker desidert mest av. Forbruket av alkoholfritt og alkoholsvakt øl har vokst kraftig de siste årene. Vi drikker lite sterkøl, med framveksten av småskalabryggerier har gitt vekst for øl over 4,7 volumprosent alkohol.