Anders Røed

Nestleder i Bryggeri- og drikkevareforeningen
Administrerende direktør i Ringnes AS