Frem til nå har kompenasjonsordningen for næringslivet kun dekket "faste, uungåelige kostnader". Men når koronarestriksjonene fører i mange tilfeller til at bedrifter må kaste eller destruere varer med utløpsdato. Media har fortalt om serveringssteder som må kaste kilosvis med biff og helle ut tusenvis av liter med øl.

Drikkevarebransjen er bekymret for krisen utelivet står i. Men bryggeriene opplever også selv denne problemstillingen; mange har måttet kaste øl som går ut på dato etter at det er innført skjenkestopp. Det gjelder særlig øl på fat og øl sterkere enn butikkstyrke.

Bryggeri- og drikkevareforeningen har derfor jobbet for at man også burde få kompensert tap av varelager. 

Onsdag kveld vedtok et flertall i Stortinget følgende forslag:

Stortinget ber regjeringen i kompensasjonsordningen for næringslivet inkludere kostnader til tapt varelager forårsaket av utgått dato som følge av smittevernrestriksjoner i kompensasjonsgrunnlaget fra stønadsmåned mars. Virksomheter som kan dokumentere stort tapt varelager som følge av smittevernrestriksjoner i perioden november til februar, skal kunne søke om kompensasjon for dette.

Alle bortsett fra regjeringspartiene stemte for forslaget, som ble fremmet av Sp, SV og Rødt.

Nå er det opp til regjeringen å gjennomføre dette i praksis.