Det viser Statistisk Sentralbyrås (SSB) nyeste statistikk for alkoholomsetning.

Med stengte grenser på grunn av pandemien har vi sett en nærmest eksplosiv salgsøkning av mat og drikke i Norge. Utviklingen har fortsatt inn i det nye året. 

SSBs nyeste tall viser at det innen alkoholomsetningen er "betydelige økninger for alle varegrupper". Byrået fastslår at omsetningen av øl målt i alkoholliter økte med 17,7 prosent i første kvartal.

Dette er i tråd med Bryggeri- og drikkevareforeningens egen salgsstatistikk som blant annet viste salgsrekorder i mars

Den store salgsøkningen betyr i følge SSB ikke nødvendigvis at nordmenn drikker mer. De viser til sin egen helsestatistikk og også at grensehandelen målt i kroner har falt med 97,7 prosent.

Du kan lese mer på SSBs nettsider.