Det sier direktør i Bryggeri- og drikkevareforeningen, Erlend Vagnild Fuglum,  i en kommentar til budsjettenigheten mellom regjeringen og FrP.

Til tross for at det er skapt tusenvis av nye arbeidsplasser etter at grensen ble stengt, forslo regjeringen i revidert nasjonalbudsjett ingen nye tiltak mot grensehandelen.

- Regjering og Storting kappes om å være bekymret for rekordhøy arbeidsledighet og nedkjøling av økonomien. Samtidig har man sagt nei takk til tusenvis av arbeidsplasser som man kunne sikret med å kutte grensehandelen. For oss er dette helt uforståelig, sier Erlend Vagnild Fuglum.

Bransjen satte derfor sin lit til at FrP fikk gjort noe med avgiftsnivået i forhandlingene med regjeringen. Partiet fikk på plass avgiftskutt allerede i revidert budsjettet for 2020, og kuttet betydelig i avgiftene på typiske grensehandelsvarer i budsjettet for inneværende år.

I dag ble det kjent at FrP og regjeringen nå er enige om nye kutt: Å fjerne produktavgiften på alkoholfrie drikkevarer fra 1. juli 2021.

- Dette er en viktig håndsrekning i arbeidet mot grensehandelen. Svenskene har ikke hatt noen egen avgift på brus slik som i Norge. Dette har vært en betydelig konkurranseulempe for norske drikkevareprodusenter, sier Fuglum.

Han peker på at det i dag fortsatt er slik at de norske avgiftene alene var om lag like mye som prisen du betaler i kassen i Sverige: Knapt 7 kroner av prisen på en halvannen liter brus i Norge er avgifter, mens kasseprisen i Sverige er rett over 7 kroner. Med det kommende avgiftskuttet påfører ikke politikken bransjen en like stor konkurranseulempe som før.

- Selv om de norske særavgiftene på grensehandelsvarer det siste året er kuttet betydelig, er vi fortsatt ikke i mål, sier Fuglum. Han peker på at alkoholavgiften på øl fortsatt er dobbelt så høy i Norge som i Sverige, og at norske drikkevareprodusenter fortsatt betaler andre avgifter som svenskene slipper.