Mens det har vært full stopp i grensehandel med tilhørende rekordsalg her hjemme i Norge under pandemien, har svenskene regnet på hva som skjedde det siste "normale" året 2019.

Rapporten beregner at nordmenns grensehandel med Sverige økte med 2,3 milliarder kroner fra 2017 til 2019.

Svenskene fastslår lakonisk at "norska gränshandeln omsatte 27,9 miljarder och skapade hela 7 200 arbetstillfällen innan pandemin över en natt lade en våt filt över försäljningen".

Svenskene beregner at nordmenn grensehandler for 28 milliarder kroner i 2019. Det er 72% høyere enn SSBs anslag for samme år.Dette er det høyeste anslaget som er gjort til nå, 72 % høyere enn SSBs norske anslag for samme år. Så har riktignok SSB også i en pilotundersøkelse fastslått at "Hovedfunnene fra pilotundersøkelsen antyder at nordmenns grensehandel er noe høyere enn tidligere estimert".

Les mer om saken og last ned utredningen på Svensk Handels hjemmeside.