Norske bryggerier har i flere år gjort det sterkt i internasjonale kåringer. Nå vokser også salget i noen av de mest tradisjonsrike europeiske ølmarkedene. Det underbygger at norsk øl har fått en sterk posisjon blant ølelskere utenfor Norge, sier Erlend Fuglum, direktør i Bryggeri- og drikkevareforeningen (BROD).

Tallene kommer frem i en gjennomgang Bryggeri- og drikkevareforeningen har gjort av SSBs eksport og importtall for 2019.

Land som Belgia, Tyskland og Frankrike er internasjonalt ansett som kulturelle sentrum for ølbrygging. I alle disse landene økte den norske øleksporten i fjor betydelig. En eksotisk nyhet er at Taiwan seiler inn på topplisten som ett av de landene som omfavner norsk øl. Fra et lavt utgangspunkt endte eksporten til landet på 44 528 liter – en økning på nesten 900% fra året før. På den negative siden ser vi at viktige eksportmarkeder som Storbritannia og USA faller. Når det gjelder import av øl til Norge dominerer Mexico og Tyskland, mens Storbritannia også vokser markant.

Det er viktig å merke seg at eksport- og importstatistikken må leses med henblikk på at Carlsbergbryggerier i ulike land utveksler varer blant annet for å utnytte kapasiteten på ulike anlegg i konsernet. Disse betydelige volumene registreres i den offisielle statistikken og kan tilsløre markedstrender. I utviklingstrekkene vi omtaler ovenfor har vi forsøkt å ta høyde for dette.

Nedenfor er de samlede tallene, inkludert "Carlsbergutveksling".

Eksport

* Omfatter for en stor del Carlsberg-produkter som er produsert av Ringnes for søsterbryggerier i Carlsberg Group. Dette kan gjøre store utslag i volum fra år til år.
** Ranket rekkefølge: Japan, Georgia, Australia, Russland, Singapore, Vietnam, Hong Kong, Island, Latvia, Østerrike, Thailand, Polen, Estland, Portugal, Sør-Korea, Bulgaria, Tsjekkia, Canada, Kroatia, Mexico, Ungarn, New Zealand.

Import av øl 2019
     Liter eksportert    Volumutvikling fra 2018
Estland*           9582869    20,90 %
Mexico           5263172    7,30 %
Danmark**           5066330    -0,60 %
Tyskland           3826223    210,00 %
Polen*           2749548    42,70 %
Storbritannia           1927306    25,20 %
Sverige*           1807603    4,70 %
Nederland           1464000    -9,40 %
Litauen*           1344842    139,50 %
Russland*           1318863    -2,20 %
Belgia           1285375    -4,00 %
Spania           1247263    34,10 %
Italia           1238684    31,90 %
USA           1233132    -29,10 %
Frankrike               839645    12,30 %
Øvrige nasjoner***           1885663    -69,20 %
* Omfatter til dels store volumer av av Carlsberg-produkter (bl.a. Tuborg) som brygges for Ringnes av søsterbryggerier i Carlsberg Group.
** Omfatter bl.a. Carlsberg øl , som i stor grad importeres fra Danmark.
*** Ranket rakkefølge: Tsjekkia, Irland, Thailand, Kina, Singapore, Hellas, India, Island, Tyrkia, New Zealand, Japan, Jamaica, Ukraina, Canada, Sveits, Israel, Sør-Korea, Finland, Ungarn, Palestina, Indonesia, Romania, Costa Rica.