Avgiftsinntektene fra den norske drikkevarebransjen kunne alene dekke hele barnetrygden og byggingen av et operahus – hvert eneste år. I tillegg kommer arbeidsplasser på 140 anlegg over hele landet, skatteinntekter, investeringer og verdiskaping.
Næringen ligger fremst i verden på helse og miljø, og har gitt oss verdens beste pantesystem. Likevel tar få politikere kampen når bransjen rammes av grensehandel eller når stortingsvedtak spenner bein på utviklingen. Hvorfor er det slik?

Program

  • Erlend Fuglum (BROD) om drikke-varebransjens samfunnsbidrag
  • Christopher Sjuve (kokk, journalist, mat- og drikkenerd): Norsk drikke er i verdensklasse, så hvorfor prioriterer fortsatt både restauranter og det offisielle Norge å sette vin på bordet?
  • Erik Torkelsen, tillitsvalgt på Ringnes om hva arbeidsplassene i bransjen betyr for familier og lokalsamfunn (NNN)
  • Verdens mest miljøvennlige drikkevarebransje? Ringnes og Lofotpils innleder sammen om hvordan de jobber med klima og bærekraft.

Panelsamtale: Betyr det noe at vi produserer drikke i Norge?

  • Margret Hagerup, H (leder for Stortingets ølklubb)
  • Nils Kristen Sandtrøen, Ap
  • Ole Andre Myhrvold Sp